Base description which applies to whole site

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

2.608,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 5,4

 

‒ 5,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 5,4

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

2.603,0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

2.603,0

  
PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

0,0

  
  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

0,0

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen (Rijksbegroting)

Het negatieve bedrag in het provinciefonds wijst op een uitname. Dit betreft een correctie op de Miljoenennota, waarin een bedrag van 11 miljoen is toegevoegd aan het provinciefonds voor de regiodeal Noordoost Fryslan. Dit bedrag bleek foutief, slechts 2 miljoen was bestemd voor de provincie Friesland, de resterende 9 miljoen is bestemd voor de gemeente Noordoost Friesland. Daarom is de resterende 9 miljoen uit het provinciefonds overgeboekt naar het gemeentefonds.

Licence