Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Volledige belasting- en premieontvangsten

Tabel 5 Raming belastingen en premies op EMU-basis (in miljoenen euro)
 

MN2024

NJN2023

Verschil

Indirecte belastingen

115.538

111.747

‒ 3.791

Invoerrechten

4.785

4.461

‒ 324

Omzetbelasting

77.655

76.405

‒ 1.250

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.464

1.411

‒ 52

Accijnzen

11.777

11.403

‒ 374

- Accijns van lichte olie

4.271

4.108

‒ 164

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.147

3.008

‒ 139

- Tabaksaccijns

3.192

3.192

0

- Alcoholaccijns

376

376

0

- Bieraccijns

458

403

‒ 55

- Wijnaccijns

332

315

‒ 17

Overdrachtsbelasting

3.405

3.077

‒ 327

Assurantiebelasting

3.633

3.633

0

Motorrijtuigenbelasting

4.599

4.599

0

Belastingen op een milieugrondslag

7.050

5.601

‒ 1.449

- co2-heffing

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

250

250

0

- Energiebelasting

5.849

4.414

‒ 1.435

- Waterbelasting

335

318

‒ 16

- Brandstoffenheffingen

1

1

0

- Vliegbelasting

615

617

2

- Kolenbelasting

1

1

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

308

308

0

Belasting op zware motorrijtuigen

213

213

0

Inframarginale heffing

179

179

0

Bankbelasting

473

458

‒ 15

    

Directe belastingen

144.448

145.356

908

Inkomstenbelasting

10.668

12.915

2.247

Loonbelasting

75.073

74.147

‒ 926

Dividendbelasting

6.365

6.365

0

Kansspelbelasting

904

904

0

Vennootschapsbelasting

48.409

47.896

‒ 513

Bronbelasting op rente en royalty's

98

98

0

Schenk- en erfbelasting

2.932

3.032

100

Solidariteitsbijdrage

0

0

0

    

Overige belastingontvangsten

370

370

0

    

Totaal belastingen

260.356

257.473

‒ 2.883

    

Premies volksverzekeringen

41.617

40.219

‒ 1.398

Premies werknemersverzekeringen

84.479

84.479

0

waarvan zorgpremies

52.265

52.265

0

    

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

386.452

382.171

‒ 4.281

Tabel 6 Raming belastingen en premies op kasbasis (in miljoenen euro)
 

MN2024

NJN2023

Verschil

Indirecte belastingen

115.299

112.075

‒ 3.224

Invoerrechten

4.711

4.411

‒ 300

Omzetbelasting

78.148

77.181

‒ 967

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.495

1.445

‒ 50

Accijnzen

11.712

11.447

‒ 265

- Accijns van lichte olie

4.206

4.106

‒ 100

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.129

3.029

‒ 100

- Tabaksaccijns

3.200

3.200

0

- Alcoholaccijns

374

374

0

- Bieraccijns

464

414

‒ 50

- Wijnaccijns

340

325

‒ 15

Overdrachtsbelasting

3.609

3.309

‒ 300

Assurantiebelasting

3.593

3.593

0

Motorrijtuigenbelasting

4.572

4.572

0

Belastingen op een milieugrondslag

6.488

5.161

‒ 1.327

- co2-heffing

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

253

253

0

- Energiebelasting

5.366

4.066

‒ 1.300

- Waterbelasting

331

316

‒ 15

- Brandstoffenheffingen

1

1

0

- Vliegbelasting

537

525

‒ 12

- Kolenbelasting

1

1

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

288

288

0

Belasting op zware motorrijtuigen

209

209

0

Inframarginale heffing

0

0

0

Bankbelasting

473

458

‒ 15

    

Directe belastingen en premies volksverzekeringen

145.549

147.781

2.233

Inkomstenbelasting

10.973

13.221

2.247

Loonbelasting

75.530

74.869

‒ 661

Dividendbelasting

6.365

6.365

0

Kansspelbelasting

962

962

0

Vennootschapsbelasting

48.685

48.172

‒ 513

Bronbelasting op rente en royalty's

101

101

0

Schenk- en erfbelasting

2.932

3.032

100

Solidariteitsbijdrage

0

1.059

1.059

    

Overige belastingontvangsten

361

361

0

    

Totaal belastingen op kasbasis

261.209

260.217

‒ 992

    

Premies volksverzekeringen

42.186

40.945

‒ 1.240

Premies werknemersverzekeringen

85.353

85.353

0

    

Aansluiting naar EMU (KTV)

‒ 2.295

‒ 4.345

‒ 2.049

    

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

386.452

382.171

‒ 4.281

Licence