Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post

Tabel 5.1 toont alle budgettaire mutaties die hebben plaatsgevonden op coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post sinds de Miljoenennota 2023. Het gaat om het afboeken van de resterende reserveringen voor 2023. Een 0 op maatregelniveau betekent dat de mutatie kleiner is dan 0,5 miljoen euro.

Tabel 5.1 Onderuitputting coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post

in miljoenen euro

2023

  

Totaal

‒ 361

  

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

‒ 0

  

Volkshuisvestingsfonds

‒ 0

Overig

‒ 0

  

Financiën

‒ 3

  

Voorziening laagdrempelige fiscale rechtshulp

‒ 3

Overig

‒ 3

  

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‒ 4

  

Invoering studiebeurs

‒ 4

Overig

‒ 4

  

Infrastructuur en Waterstaat

‒ 121

  

Lelylijn

‒ 22

Overig

‒ 22

Waterveiligheid

‒ 99

Overig

‒ 99

  

Economische Zaken en Klimaat

‒ 102

  

Klimaatfonds: verduurzaming gebouwde omgeving

‒ 100

Overig

‒ 100

Uitvoeringskosten klimaat

‒ 2

Overig

‒ 2

Verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen

‒ 0

Overig

‒ 0

  

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

‒ 9

  

Transitiefonds

‒ 9

Overig

‒ 9

  

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‒ 3

  

Envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden

‒ 1

Overig

‒ 1

Loondoorbetaling bij ziekte

‒ 2

Overig

‒ 2

  

Volkgsgezondheid Welzijn en Sport

‒ 7

  

Envelop pandemische paraatheid

‒ 2

Overig

‒ 2

Standaardisatie gegevensuitwisseling

‒ 0

Overig

‒ 0

Valpreventie bij 65-plussers (Zvw)

‒ 5

Overig

‒ 5

  

Gemeentefonds / Provinciefonds

‒ 107

  

Overige dossiers medeoverheden

‒ 104

Overheveling

‒ 104

Schrappen oploop opschalingskorting

‒ 3

Overig

‒ 3

  

Diversen

‒ 6

  

Werk aan Uitvoering (WaU)

‒ 6

Overig

‒ 6

Tabel 5.2 toont de huidige stand van de coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post. Een 0 op maatregelniveau betekent dat minder dan 0,5 miljoen euro resteert op de Aanvullende Post.

Tabel 5.2 Resterende coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post

in miljoenen euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Totaal nog resterend

1.871

4.108

8.341

8.384

8.723

       

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

129

163

100

Regiodeals

129

130

Volkshuisvestingsfonds

0

0

0

Woningbouwimpuls

33

100

       

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

52

61

20

Invoering studiebeurs

52

61

20

       

Financiën

32

38

26

29

33

Uitvoeringskosten Belastingdienst

19

24

11

14

18

Voorziening laagdrempelige fiscale rechtshulp

13

14

15

15

15

       

Infrastructuur en Waterstaat

151

199

593

591

591

Infra onderhoud Mobiliteitsfonds

326

326

326

Lelylijn

53

107

267

265

265

Waterveiligheid

97

92

       

Economische Zaken en Klimaat

345

2.488

3.727

3.781

3.914

Energieprestatie-eisen nieuwbouw industriële gebouwen

3

3

5

5

5

Handhaving energiebesparingsplicht

15

15

Klimaatfonds: CO2-vrije gascentrales

0

201

202

148

149

Klimaatfonds: energie-infrastructuur

32

314

313

308

317

Klimaatfonds: kernenergie

147

212

872

874

886

Klimaatfonds: overig

80

80

101

132

Klimaatfonds: verduurzaming gebouwde omgeving

1

120

501

499

503

Klimaatfonds: verduurzaming industrie & innovatie mkb

26

368

484

532

536

Klimaatfonds: vroege fase opschaling

131

1.181

1.211

1.245

1.316

Uitvoeringskosten klimaat

3

6

32

27

27

Vergroening reisvervoer en personengedrag

1

2

25

28

28

Verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen

1

1

1

       

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

702

636

2.976

3.184

3.352

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

0

1

1

1

Transitiefonds

702

636

2.975

3.183

3.351

       

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

33

211

247

253

249

Bescherming arbeidsmigranten (ci. Roemer)

2

0

0

Envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden

17

105

163

162

152

Kinderopvang werkenden (uitvoeringskosten)

11

64

36

33

28

Loondoorbetaling bij ziekte

3

42

47

58

69

       

Volkgsgezondheid Welzijn en Sport

305

186

224

184

214

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

6

8

9

9

Envelop pandemische paraatheid

5

6

2

2

2

Juiste zorg op de juiste plek

Passende zorg als norm in ZVW

53

6

6

Standaardisatie gegevensuitwisseling

298

170

160

168

196

Valpreventie bij 65-plussers (WMO)

0

Valpreventie bij 65-plussers (Zvw)

Volksziektes

1

4

       

Medeoverheden

82

86

380

311

311

Jeugd conform advies CVW met aanvullende maatregelen

380

311

311

Overige dossiers medeoverheden

73

81

Schrappen oploop opschalingskorting

9

5

       

Diversen

41

42

48

52

61

Werk aan Uitvoering (WaU)

41

42

48

52

61

Licence