Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Uitgavenoverzicht Oekraïne

Tabel 3.1

in miljoenen euro

2023

  

Buitenlandse Zaken (incl. ontwikkelingssamenwerking)

415

Bijdrage NAVO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund

75

Bijdrage wederopbouw door Nederlands bedrijfsleven

50

Council of Europe Development Bank (CEB)

22

Europese Vredesfaciliteit

Eerste steunpakket BZ/BHOS

194

Tweede steunpakket BZ/BHOS

35

Derde steunpakket BZ/BHOS

32

Specifieke steun BZ/BHOS

7

  

Justitie en Veiligheid

3.181

Basisregistratie Personen (BRP)

0

Directoraat Generaal Oekraïne en Nationale Opvangorganisatie (NOO)

48

Gemeentelijke en particuliere opvang

2.893

Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO)

137

Subsidies NGO's

11

Tolken

2

Uitvoeringskosten IND

8

Uitvoeringskosten NIDOS

5

Veiligheidsregio's en GGD'en

78

  

Financiën

137

Begrotingssteun via EU

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

‒ 0

Derde steunpakket Oekraïne

60

EBRD Crisis Response Special Fund

25

Lening aan Oekraïne via IMF

0

LNG invoercapaciteit in de Eemshaven

4

Premieontvangsten garantie Gasunie

‒ 4

Tweede steunpakket Oekraïne

52

  

Binnenlandse Zaken

53

Realisatie van extra woningen

45

Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting

8

  

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

251

Leerlingenvervoer

21

Nieuwkomersonderwijs

191

Ondersteuning van het cultuurbeleid in Oekraine

5

Tijdelijke onderwijshuisvesting

24

Voorschoolse educatie

10

  

Infrastructuur en Waterstaat

5

Tweede steunpakket Oekraïne

5

  

Defensie

790

Militaire goederen

790

  

Economische Zaken en Klimaat

99

Energiehulp

10

Gasopslag Bergermeer

70

Wederopbouw

1

Winterisation

18

  

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25

Kindregelingen

10

Taallessen

15

  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

42

Meerkostenregeling gemeentelijke zorg

20

Transport medische evacuees

1

Zorg aan onverzekerden (SOV)

20

  

Aanvullende Post

Reservering gemeentelijke en particuliere opvang

  

Totaal

4.997

Licence