Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1

De Verticale Toelichting bevat een overzicht van de mutaties in de begrotingsuitvoering 2000 ten opzichte van de Miljoenennota 2000. Het betreft mutaties op de rijksbegroting, inclusief het begrotingsgefinancierde deel van de sociale zekerheid en de zorg.

Per begroting wordt een cijfermatige tabel gepresenteerd waarbij een indeling is gemaakt in: mee- en tegenvallers, beleidsmatige mutaties en technische mutaties (o.a. overboekingen en desalderingen).

De beleidsmatig meest interessante mutaties worden toegelicht. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de eerste suppletoire begrotingen van de ministeries.

Bij Voorjaarsnota is de jaarlijkse uitdeling van de loon- en prijsbijstelling verwerkt. Deze mutaties worden niet afzonderlijk toegelicht. Tevens wordt bij Voorjaarsnota, voorzover van toepassing, de Eindejaarsmarge toegevoegd aan de begrotingen. De eindejaarsmarges op de begrotingen voorzover zichtbaar in de Verticale Toelichting worden niet separaat toegelicht.

I HUIS DER KONINGIN20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)14,314,314,314,314,3
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20000,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)14,314,314,314,314,3
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)6,56,56,56,56,5
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)14,314,314,314,314,3
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)6,56,56,56,56,5
II HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINET DER KONINGIN20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)319,1314,4311,4315,0308,5
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen24,35,23,53,63,5
 24,35,23,53,63,5
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen10,510,410,310,410,2
 10,510,410,310,410,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200034,715,813,914,013,7
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)353,8330,2325,3329,0322,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)160,5149,8147,6149,3146,2
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)353,8330,2325,3329,0322,2
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)160,5149,8147,6149,3146,2
II HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINET DER KONINGIN20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)7,27,27,27,27,2
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen– 0,1– 0,10,00,00,0
 – 0,1– 0,10,00,00,0
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen0,80,80,70,70,7
 0,80,80,70,70,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20000,80,80,70,70,7
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)8,08,07,97,97,9
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)3,63,63,63,63,6
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)8,08,07,97,97,9
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)3,63,63,63,63,6
III ALGEMENE ZAKEN20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)61,756,455,555,555,5
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen9,28,47,57,77,7
 9,28,47,57,77,7
      
3. Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen2,11,91,61,61,6
 2,11,91,61,61,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200011,410,49,29,49,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)73,166,864,764,964,9
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)33,230,329,429,529,5
      
Totaal internationale samenwerking25,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)98,166,864,764,964,9
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)44,530,329,429,529,5
III ALGEMENE ZAKEN20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)6,46,46,46,46,4
      
2. Beleidsmatige mutaties      
 Rijksbegroting in enge zin     
  diversen2,21,71,71,71,7
 2,21,71,71,71,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20002,21,71,71,71,7
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)8,68,18,18,18,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)3,93,73,73,73,7
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)8,68,18,18,18,1
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)3,93,73,73,73,7
IV KONINKRIJKSRELATIES2000200 1200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)282,3265,1266,9266,9266,9
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  koraal specht– 28,00,00,00,00,0
  diversen10,00,00,00,00,0
 – 18,00,00,00,00,0
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen6,35,96,06,16,1
 6,35,96,06,16,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 11,75,96,16,16,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)270,6271,0273,0273,0273,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)122,8123,0123,9123,9123,9
      
Totaal internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)270,6271,0273,0273,0273,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)122,8123,0123,9123,9123,9
IV KONINKRIJKSRELATIES2000200 1200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)25,027,128,024,525,8
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20000,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)25,027,128,024,525,8
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)11,312,312,711,111,7
      
Totaal internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)25,027,128,024,525,8
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)11,312,312,711,111,7

Koninkrijksrelaties

De voor de (ver)bouw van de Koraal Specht bestemde middelen van 80 miljoen zijn eind 1999 gestort op een geblokkeerde rekening bij de Bank van de Nederlandse Antillen als overbruggingskrediet tot het moment dat er met het IMF overeenstemming is bereikt over het uit te voeren herstelbeleid. Dit is overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt tussen de regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen tijdens het overleg van begin december 1999.

Om de voornoemde storting eind 1999 mogelijk te maken heeft een intertemporele compensatie van middelen voor de Koraal Specht plaatsgevonden van 28 miljoen die aanvankelijk voor 2000 waren geraamd.

V BUITENLANDSE ZAKEN20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)5 048,05 509,06 996,07 128,08 606,0
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  afdrachten eu: vierde eigen middel– 516,0– 352,0– 367,0– 387,0– 385,0
 – 516,0– 352,0– 367,0– 387,0– 385,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 516,0– 352,0– 367,0– 387,0– 385,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)4 532,05 157,06 629,06 741,08 221,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)2 056,52 340,13 008,13 058,93 730,5
      
Totaal internationale samenwerking7 979,58 181,78 582,48 891,49 266,1
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)12 511,513 338,715 211,415 632,417 487,1
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)5 677,56 052,86 902,67 093,77 935,3
V BUITENLANDSE ZAKEN20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)0,00,00,00,00,0
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  tijdelijke financiering nio121,10,00,00,00,0
 121,10,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000121,10,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)121,10,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)55,00,00,00,00,0
      
Totaal internationale samenwerking119,3107,1106,5102,8102,8
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)240,4107,1106,5102,8102,8
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)109,148,648,346,646,6

Buitenlandse Zaken

De daling van de raming is het gevolg van een forse afname van de behoefte aan het vierde eigen middel in de EU-begroting. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door een opwaartse bijstelling van de EU-BTW-afdracht en met name van de EU-invoerrechten. Ook is de raming van de nabetaling over 1999 met 150 miljoen neerwaarts bijgesteld. Ten slotte is in december 1999 de definitieve EU-begroting 2000 lager vastgesteld dan was geraamd bij Miljoenennota, hetgeen tot een verlaging leidt van de afdrachten met 20 miljoen.

De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) verstrekt op verzoek en onder garantie van de Staat leningen aan ontwikkelingslanden. Per 31 december 1999 had de NIO een negatief saldo op de rekening courant verhouding bij het Ministerie van Financiën van ruim 121 miljoen als gevolg van minder terugbetalingen. Op grond van een overeenkomst tussen de Staat en de NIO is dit negatieve saldo tijdelijk gefinancierd en als uitgave in 1999 verantwoord op de begroting van Buitenlandse Zaken. In 2000 doet zich de spiegelbeeldige afrekening voor op de begroting van Buitenlandse Zaken.

VI JUSTITIE20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)9 362,39 442,99 370,49 128,69 132,1
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  asiel: alleenstaande minderjarige asielzoekers26,00,00,00,00,0
  diversen7,719,622,022,022,0
 33,719,622,022,022,0
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin      
  centraal orgaan opvang asielzoekers62,00,00,00,00,0
  eindejaarsmarge73,60,00,00,00,0
  intertemporele compensatie dienst justitiële inrichtingen– 45,5– 1,838,415,42,0
  nieuwe vreemdelingenwet34,80,00,00,00,0
  versnelling regeerakkoord: veiligheid34,40,00,00,00,0
  diversen114,994,480,179,578,5
 274,292,6118,594,980,5
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  loonbijstelling: uitdeling tranche 2000191,0195,6194,7192,6192,5
  overdracht klpd naar bzk– 438,4– 451,1– 451,3– 453,8– 456,1
  prijsbijstelling: uitdeling tranche 200083,984,584,180,380,4
  diversen41,150,354,759,764,7
 – 122,4– 120,7– 117,8– 121,2– 118,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000185,5– 8,222,5– 4,3– 16,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)9 547,89 434,79 392,99 124,39 116,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)4 332,64 281,34 262,34 140,44 136,7
      
Totaal internationale samenwerking2,22,21,81,81,8
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)9 550,09 436,99 394,79 126,19 117,9
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)4 333,64 282,34 263,14 141,24 137,5
VI JUSTITIE20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)2 140,61 681,41 665,61 667,31 698,3
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen4,54,54,54,54,5
 4,54,54,54,54,5
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen49,724,724,724,724,7
 49,724,724,724,724,7
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen33,822,650,055,060,0
  Niet tot een ijklijn behorend      
  overheveling conversiebedrag i.v.m. overdracht klpd naar– 154,30,00,00,00,0
  bzk     
  diversen– 19,60,00,00,00,0
 – 140,122,650,055,060,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 85,951,979,284,289,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)2 054,71 733,31 744,81 751,51 787,5
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)932,4786,5791,8794,8811,1
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)2 054,71 733,31 744,81 751,51 787,5
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)932,4786,5791,8794,8811,1

Justitie

Er is sprake van een hoger dan voorziene instroom van minderjarige alleenstaande asielzoekers (AMA's).

In 2000 valt de uitstroom uit de opvang tijdelijk tegen als gevolg van het gewijzigde landenbeleid (minder VVTV-statussen) en doordat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) zich in 2000 met name richt op het wegwerken van achterstanden in het begin van de keten. Uitgaande van een gelijkblijvende instroom in 2000, leidt dit tot een hogere gemiddelde bezetting in de opvang dan waarvan in de begroting 2000 is uitgegaan. Hierdoor wordt het opvangbudget Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) met 62 miljoen opwaarts bijgesteld.

De intertemporele verschuiving van middelen voor de Dienst justitiële Inrichtingen (DJI) is noodzakelijk voor de uitvoering van het Masterplan DJI. Hierin zijn in onderlinge samenhang de invulling van de taakstelling en de intensivering uit het Regeerakkoord en de prognoses van de sanctiecapaciteit verwerkt.

De invoeringskosten van de Nieuwe Vreemdelingenwet voor het jaar 2000 bedragen voor Justitie 34,8 miljoen, waarvan 26,3 miljoen voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De belangrijkste onderdelen betreffen het aanpassen van automatiseringssystemen, het omzetten van statussen en vervangen van verblijfsdocumenten, het klaarstomen en uitbreiden van de procesvertegenwoordiging en het aanpassen van GBA-coderingen.

Daarnaast is sprake van een aantal financiële impulsen die beogen de in het Regeerakkoord reeds geoormerkte prioriteiten op het terrein van de rechterlijke organisatie, de sanctiecapaciteit en de aanpak jeugd en geweld te versnellen en te intensiveren.

Per 1 januari 2000 is het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) ondergebracht onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief het conversiebedrag).

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)7 528,57 574,97 744,67 805,97 958,9
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  asiel: voorlopige vergunning tot verblijf66,00,00,00,00,0
  waterschade september/oktober 199831,00,00,00,00,0
  diversen– 13,60,00,00,00,0
 83,40,00,00,00,0
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  c2000– 6,8– 46,90,039,528,0
  ek voetbal30,90,00,00,00,0
  motie apb: taallessen inburgering oudkomers30,030,030,030,030,0
  versnelling regeerakkoord: veiligheid75,00,00,00,00,0
  diversen115,122,89,42,8– 6,4
 244,25,939,472,351,6
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  loonbijstelling: uitdeling tranche 2000157,3162,2167,2169,2171,2
  overdracht klpd van justitie438,4451,1451,3453,8456,1
  overdracht spoorwegpolitie van v&w55,055,055,055,055,0
  prijsbijstelling: uitdeling tranche 200053,051,952,552,254,1
  diversen68,1– 21,2– 16,5– 21,0– 27,6
 771,8699,0709,5709,2708,8
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20001 099,3704,9748,9781,6760,6
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)8 627,88 279,88 493,58 587,58 719,5
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)3 915,13 757,23 854,23 896,83 956,7
      
Totaal internationale samenwerking0,50,50,50,50,5
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)8 628,38 280,38 494,08 588,08 720,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)3 915,43 757,43 854,43 897,13 957,0
VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)683,1524,9553,4540,4553,6
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen20,00,00,00,00,0
 20,00,00,00,00,0
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen– 7,50,00,00,00,0
 – 7,50,00,00,00,0
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen77,8– 13,0– 13,3– 19,8– 26,4
  Niet tot een ijklijn behorend      
  overheveling conversie bedrag klpd (van justitie)154,30,00,00,00,0
  diversen– 1,80,00,00,00,0
 230,3– 13,0– 13,3– 19,8– 26,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000242,7– 13,1– 13,3– 19,8– 26,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)925,8511,8540,1520,6527,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)420,1232,2245,1236,2239,2
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)925,8511,8540,1520,6527,2
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)420,1232,2245,1236,2239,2

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Als gevolg van het gewijzigde landenbeleid doet zich een tegenvaller van 66 miljoen in 2000 voor bij de uitgaven uit hoofde van de Zorgwet VVTV (voorlopige vergunning tot verblijf). Bijna alle VVTV-statussen worden ingetrokken, maar de betreffende personen gaan in bezwaar en beroep tegen deze beslissing. Tot het moment waarop er rechtens een onaantastbare beslissing is genomen blijft men recht houden op voorzieningen uit hoofde van de Zorgwet VVTV.

Voor extra politie-inzet tijdens het EK 2000 en voor flankerende maatregelen die zijn getroffen met het oog op een goed verloop van dit evenement is additioneel 31 miljoen uitgetrokken.

Naar aanleiding van een motie bij de Algemene Politieke Beschouwingen komen, in het kader van de versterking sociale cohesie, extra middelen ter beschikking voor taallessen voor oudkomers.

In het kader van een versnelling van voorgenomen beleid inzake veiligheid uit het Regeerakkoord zal eerder worden gestart met het inlopen van achterstanden bij de politie op het terrein van informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast zijn middelen uitgetrokken voor o.a. vernieuwing van het politie-onderwijs en het versneld oplossen van financiële knelpunten bij de politieregio's.

Per 1 januari 2000 zijn het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD, inclusief het conversiebedrag) en de spoorwegpolitie ondergebracht onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)43 142,243 666,844 183,944 926,845 539,1
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  ib groep30,00,00,00,00,0
  leerlingen- en studentenaantallen98,098,098,098,098,0
  diversen17,00,00,00,00,0
 145,098,098,098,098,0
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  achterstandsscholen30,030,030,030,030,0
  beroepsopleidingen (roc's, vmbo, hogescholen)100,00,00,00,00,0
  eindejaarsmarge259,00,00,00,00,0
  leermiddelen/inventaris (versnelde modernisering)200,00,00,00,00,0
  monumenten (kanjers)40,00,00,00,00,0
  motie apb: secundair beroepsonderwijs10,020,030,030,030,0
  onderwijskansen/vroegschoolse opvang50,050,050,050,050,0
  revolving fund (innovatieprojecten)100,00,00,00,00,0
  versnelling regeerakkoord: ict100,00,00,00,00,0
  versnelling regeerakkoord: tegemoetkoming studiekosten75,00,00,00,00,0
  zorgbudget/wachtlijsten speciaal onderwijs/wsns50,050,050,050,050,0
  diversen336,382,250,950,950,9
 1 350,3232,2210,9210,9210,9
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  loonbijstelling: uitdeling tranche 2000894,5931,9946,9965,4978,6
  prijsbijstelling: uitdeling tranche 2000201,9206,4206,8206,7207,8
  diversen0,64,5– 1,9– 2,7– 2,7
 1 097,01 142,81 151,81 169,41 183,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20002 592,21 473,01 460,51 478,21 492,5
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)45 734,445 139,845 644,446 405,047 031,6
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)20 753,420 483,520 712,521 057,721 342,0
      
Totaal internationale samenwerking108,7108,8108,8109,2109,2
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)45 843,145 248,645 753,246 514,247 140,8
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)20 802,720 532,920 761,921 107,221 391,6
VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)2 288,72 192,72 197,72 123,32 133,7
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen7,50,00,00,00,0
 7,50,00,00,00,0
      
3. Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen19,610,77,57,57,5
  Niet tot een ijklijn behorend      
  uitstel verkoop nob155,00,00,00,00,0
  diversen6,60,00,00,00,0
 181,210,77,57,57,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000188,710,77,57,57,5
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)2 477,42 203,42 205,22 130,82 141,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)1 124,2999,91 000,7966,9971,6
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)2 477,42 203,42 205,22 130,82 141,2
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)1 124,2999,91 000,7966,9971,6

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Bij de IB-groep is begin 2000 een aanzienlijke vertraging geconstateerd in het project Herontwerp. Hierdoor dienen nieuwe beleidswijzigingen tevens in de oude systemen te worden aangepast, wat tot een eenmalige kostenpost van 30 miljoen leidt.

Hogere leerlingen- en studentenaantallen in vooral het hoger en middelbaar beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs leiden tot substantiële uitgavenverhogingen op de OCW-begroting.

Naast het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor leraren op scholen die te maken hebben met arbeidsmarktknelpunten op achterstandsscholen worden ook voor de arbeidsmarktknelpunten in het hoger onderwijs (w.o. AIO's) extra middelen beschikbaar gesteld.

Tevens worden extra middelen uitgetrokken voor de verbetering van het rendement van beroepsopleidingen, voor flexibilisering van de opleidingsprogramma's van met name ROC's, VMBO en hogescholen.

Een deel van de Eindejaarsmarge is aangewend ten behoeve van het Rijksmuseum, inburgering en Kennisnet.

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren wordt verder extra geld beschikbaar gesteld voor functiedifferentiatie, wordt een gerichte impuls gegeven aan de bestrijding van de landelijk hoge ziekteverzuimcijfers in het onderwijs, is er extra geld voor kinderopvangfaciliteiten voor onderwijsgevenden en wordt (BTW-)compensatie verleend voor de hogere kosten van uitzendleraren. Daarnaast zijn veel middelen voorzien voor vernieuwing van leermiddelen en inventaris op scholen.

Voor de restauratie van grote monumenten (de zogenaamde kanjers) wordt een eenmalige dotatie aan het Nationaal Restauratiefonds gepleegd.

Op grond van een bij de Algemene Politieke Beschouwingen aanvaarde motie wordt de bij Miljoenennota 2000 verwerkte taakstelling bij het secundair beroepsonderwijs ongedaan gemaakt.

Extra middelen zijn er verder voor de uitvoering van het Onderwijskansenplan en voor de voor- en vroegschoolse opvang van allochtone kinderen met een taalachterstand.

Ook zijn er extra middelen voor een Revolving Fund dat zich zal richten op de (co-)financiering van impulsen op het gebied van scholing van docenten en diverse investeringsprojecten in inventaris en leermiddelen alsmede ter ondersteuning van lopende onderwijsvernieuwingstrajecten.

Door de versnelling van in het Regeerakkoord voorziene intensiveringen komen extra middelen ter beschikking voor ICT in het onderwijs en voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Voor de versterking van de zorgcomponent in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), de aanpak van wachtlijsten in het speciaal onderwijs en ten behoeve van leerlinggebonden financiering in het primair onderwijs wordt structureel 50 miljoen toegevoegd aan de OCW-begroting.

De geplande verkoop van het NOB in 1999 heeft niet plaats gevonden. Deze zal nu naar verwachting in het najaar van 2000 plaatsvinden.

NB: Alle bedragen zijn, voor zover relevant, inclusief LNV-deel.

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS)20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)29 145,029 144,430 562,331 581,132 030,8
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  rente aow spaarfonds– 0,531,834,036,138,2
  schuldconversie– 59,0– 69,0– 66,0– 41,0– 38,0
  wijziging kapitaalmarktberoep en rente– 690,8– 623,5– 550,4– 469,4– 476,9
  diversen34,215,215,215,215,2
 – 716,1– 645,5– 567,2– 459,1– 461,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 716,2– 645,5– 567,2– 459,1– 461,6
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)28 428,828 498,929 995,131 122,031 569,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)12 900,412 932,213 611,214 122,514 325,5
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)28 428,828 498,929 995,131 122,031 569,2
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)12 900,412 932,213 611,214 122,514 325,5
 20002001200220032004
stand trans VJN 200028 428,828 498,929 995,131 122,031 569,2
Agio739,2
Disagio156,9
Overige1 617,21 322,7300,01 185,41 245,5
stand kas VJN 200030 942,129 821,630 295,132 307,432 814,7
IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS)20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)412,1431,0436,6436,3436,1
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen16,67,17,47,77,9
 16,67,17,47,77,9
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200016,57,17,47,77,9
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)428,6438,1444,0444,0444,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)194,5198,8201,5201,5201,5
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)428,6438,1444,0444,0444,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)194,5198,8201,5201,5201,5
 20002001200220032004
stand trans VJN 2000428,6438,1444,0444,0444,0
Agio
Disagio
Overige834,1800,0800,0800,0800,0
stand kas VJN 20001 262,71 238,11 244,01 244,01 244,0

Nationale Schuld

Wijzigingen in de korte en lange rekenrente en wijzigingen in de financieringsbehoefte van de staat leiden tot lagere rentelasten.

De schuldconversie die in maart 2000 heeft plaatsgevonden en waarbij kleinere leningen zijn omgezet in grotere, meer liquide leningen leidt per saldo tot een daling van de rentelasten.

IXB FINANCIËN20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)6 761,56 283,86 223,36 118,76 119,2
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  exportkredietverzekering– 117,00,00,00,00,0
  diversen3,49,00,00,00,0
 – 113,69,00,00,00,0
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin      
  aankopen domeinen25,00,00,00,00,0
  eindejaarsmarge27,90,00,00,00,0
  informatiebeveiliging belastingdienst69,00,00,00,00,0
  regeling bijzondere financiering– 33,20,00,00,00,0
  uitvoeringskosten fiscale wetten79,772,839,030,616,9
  versterking douane34,034,034,034,034,0
  diversen– 10,6– 17,6– 23,7– 24,5– 26,0
 191,889,249,340,124,9
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  loonbijstelling: uitdeling tranche 2000102,3102,3100,298,298,2
  spitsheffing50,50,00,00,00,0
  diversen88,388,484,383,283,2
  Niet tot een ijklijn behorend      
  compensatie oc&w omroepbijdragen– 80,00,00,00,00,0
  heffings- en invorderingsrente– 103,3– 103,3– 103,3– 103,3– 103,3
 57,887,481,278,178,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000135,9185,7130,5118,2103,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)6 897,46 469,56 353,86 236,96 222,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)3 129,92 935,72 883,22 830,22 823,5
      
Totaal internationale samenwerking454,9478,6398,7398,0317,4
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)7 352,36 948,16 752,56 634,96 539,6
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)3 336,33 152,93 064,23 010,82 967,5
IXB FINANCIËN20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)4 683,15 529,15 585,95 404,75 428,2
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  afdracht staatsloterij (afrekening 1999)45,00,00,00,00,0
  exportkredietverzekering60,00,00,00,00,0
  inningskosten douane32,033,034,033,034,0
  verkoop landbouwgronden140,00,00,00,00,0
  diversen19,622,622,622,622,5
 296,655,656,655,656,5
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin      
  afdracht staatsloterij40,040,040,040,040,0
  concessie-opbrengsten benzinestations– 25,00,00,00,00,0
  verkoopopbrengsten domeinen130,010,010,010,010,0
  diversen49,023,323,323,323,3
 194,073,373,373,373,3
      
3. Technische mutaties      
  Niet tot een ijklijn behorend      
  heffings- en invorderingsrente– 85,0– 85,0– 85,0– 85,0– 85,0
  winstafdracht dnb– 206,00,00,00,00,0
  diversen28,028,028,028,028,0
 – 263,0– 57,0– 57,0– 57,0– 57,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000227,571,872,871,972,8
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)4 910,65 600,95 658,75 476,65 501,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)2 228,32 541,62 567,82 485,22 496,2
      
Totaal internationale samenwerking22,38,70,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)4 932,95 609,65 658,75 476,65 501,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)2 238,52 545,52 567,82 485,22 496,2

Financiën

Als gevolg van de aanhoudende gunstige economische en politieke situatie in de wereld is de uitgavenraming van de exportkredietverzekering voor 2000 neerwaarts bijgesteld. Daarnaast kan ook de ontvangstenraming van de exportkredietverzekering door het goede betalingsgedrag van een aantal grote debiteurenlanden opwaarts worden bijgesteld.

Om invulling te kunnen geven aan een actief activabeheer is in de begroting van Financiën een voorziening gecreëerd van 25 miljoen in 2000. Hiermee is het voor Domeinen mogelijk, op verzoek van en na afstemming met belanghebbende departementen, vastgoed te verwerven dan wel te behouden voor het Rijk. Op deze wijze kan worden geanticipeerd op de toekomstige behoefte aan vastgoed van het Rijk en wordt tevens vooruitgelopen op de toekomstige status van Domeinen als baten-lasten-dienst en de daarbij behorende beschikbaarheid van een leenfaciliteit.

Mede naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer is in 2000 69 miljoen uitgetrokken voor de verbetering van de informatiebeveiliging binnen de Belastingdienst. Als gevolg van de huidige groei van de goederenstroom en de toename van het aantal niet fiscale douanetaken wordt 34 miljoen structureel ingezet voor de extra inzet van personeel bij de Douane.

In verband met de voorbereidingskosten voor de spitsheffing is een bedrag van 50,5 miljoen overgeboekt van het Infrafonds naar de Belastingdienst.

Aan de afdrachtenverhoging Staatsloterij ligt een tweetal mutaties ten grondslag. In de eerste plaats is sprake van een meevaller van 45 mln omdat een deel van de afdracht over 1999 in 2000 is ontvangen. In de tweede plaats is de afdrachtenraming op grond van realisaties in voorgaande jaren structureel met 40 mln verhoogd.

Bij Domeinen worden hogere opbrengsten verwacht uit de verkoop van onder meer landbouwgronden, zand en overtollige goederen.

De slotuitkering van de winstafdracht DNB over 1999 valt 206 mln lager uit dan begroot. Deze tegenvaller is voornamelijk veroorzaakt door de gestegen rente, die tot waarderingsverliezen op de obligatieportefeuille heeft geleid.

X DEFENSIE20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)13 793,813 746,613 923,113 802,413 680,0
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  investeringsimpuls koninklijke marechaussee40,040,040,040,040,0
  motie dijkstal c.s. (apb)50,050,050,050,050,0
  motie f-16 squadron45,045,045,045,045,0
  terugstorting agentschapsgelden33,80,00,00,00,0
  diversen38,920,116,116,416,6
 207,7155,1151,1151,4151,6
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  loonbijstelling: uitdeling tranche 2000254,5255,5253,7252,5252,7
  prijsbijstelling: uitdeling tranche 2000128,5127,8130,2128,0125,2
  diversen– 12,1– 11,8– 12,1– 4,8– 0,3
 370,9371,5371,8375,7377,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000578,7526,5522,9527,1529,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)14 372,514 273,114 446,014 329,514 209,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)6 522,06 476,96 555,36 502,46 447,9
      
Totaal internationale samenwerking396,7294,1289,6289,6289,6
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)14 769,214 567,214 735,614 619,114 498,8
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)6 702,06 610,36 686,76 633,96 579,3
X DEFENSIE20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)724,1439,7438,9439,3439,3
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  terugstorting agentschapsgelden33,90,00,00,00,0
  diversen17,30,00,00,00,0
 51,20,00,00,00,0
      
3. Technische mutaties      
  Niet tot een ijklijn behorend     
  diversen– 10,80,00,00,00,0
 – 10,80,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200040,60,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)764,7439,7438,9439,3439,3
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)347,0199,5199,2199,3199,3
      
Totaal internationale samenwerking3,63,13,13,13,1
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)768,3442,8442,0442,4442,4
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)348,6200,9200,6200,8200,8

Defensie

Ten behoeve van een investeringsimpuls bij de koninklijke Marechaussee wordt de Defensiebegroting structureel opgehoogd met ruim 40 miljoen. De extra middelen worden hoofdzakelijk aangewend voor investeringen in ICT, huisvestingskosten voor de marechaussee, extra personeel en vergroting van de opleidingscapaciteit.

Bij de algemene politieke beschouwingen van1999 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin werd voorgesteld structureel 50 miljoen toe te voegen aan de Defensiebegroting ten behoeve van personeelsbeleid in het kader van vredesoperaties. In de Defensienota is dit geld belegd met een aantal beleidsintensiveringen op het terrein van personeel, waaronder extra bemiddeling, begeleiding en opleidingen om de uitstroom naar de burgermaatschappij te bevorderen.

Naar aanleiding van een motie die Tweede Kamer over de Defensienota heeft aangenomen, wordt de voorgenomen afschaffing van een squadron F-16's teruggedraaid. In plaats daarvan wordt bezien op welke wijze het aantal operationele F-16's op 108 stuks kan worden gehandhaafd.

In het kader van de operatie vermogensconversie agentschappen, wordt het eigen vermogen van de agentschappen van Defensie boven de norm van 5% van de omzet afgeroomd. Dit surplus wordt teruggestort naar het moederdepartement.

XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)8 272,47 511,47 189,07 045,37 129,1
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  afkoop nwi's– 21,1– 24,8– 33,5– 0,1– 0,1
  huursubsidie c.a.48,322,9– 6,4– 37,3– 62,0
  diversen12,8– 3,7– 5,6– 10,8– 20,4
 40,0– 5,6– 45,5– 48,2– 82,5
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  aanvullende bijdrage lelystad30,00,00,00,00,0
  eindejaarsmarge74,30,00,00,00,0
  intensivering milieubeleid25,00,00,00,00,0
  versnelling locatiegebonden subsidies50,050,050,0– 75,0– 75,0
  woonzorgstimuleringsregeling– 29,6– 6,86,020,69,8
  diversen– 0,6– 11,42,813,29,8
 149,131,858,8– 41,2– 55,4
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  bruto ramen ontvangsten nwi's33,949,564,30,00,0
  prijsbijstelling: uitdeling tranche 200060,657,752,860,861,3
  diversen– 9,18,4– 12,6– 17,8– 4,0
  Niet tot een ijklijn behorend      
  afkoop hoogniveaurenovatie subsidies258,90,00,00,00,0
  afkoop nwi's64,00,00,00,00,0
  diversen13,44,54,50,00,0
 421,7120,1109,043,057,3
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000610,4146,1122,3– 46,4– 80,8
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)8 882,87 657,57 311,36 998,97 048,3
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)4 030,83 474,83 317,73 176,03 198,4
      
Totaal internationale samenwerking12,612,712,712,712,7
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)8 895,47 670,27 324,07 011,67 061,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)4 036,63 480,63 323,53 181,73 204,1
XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)254,6266,4168,4120,3119,5
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  afkoop nwi's3,78,326,10,00,0
  huursubsidie c.a.– 39,2– 14,8– 0,70,5– 6,1
 – 35,5– 6,525,40,5– 6,1
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen14,015,515,55,55,5
 14,015,515,55,55,5
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin      
  bruto ramen ontvangsten nwi's33,949,564,30,00,0
  diversen20,232,10,60,60,6
 54,181,664,90,60,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200032,690,5105,76,5– 0,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)287,2356,9274,1126,8119,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)130,3162,0124,457,554,2
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)287,2356,9274,1126,8119,4
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)130,3162,0124,457,554,2

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Er is sprake van een tegenvaller bij de huursubsidie in 2000 en 2001 die omslaat in een meevaller vanaf 2002 oplopend tot 56 miljoen in 2004 als saldo van uitgaven en ontvangsten. Als gevolg van een neerwaartse bijstelling van de verwachte huurstijging treedt een jaarlijks oplopende meevaller op bij de huursubsidie. Daarnaast zijn er enkele tegenvallers. Zo is de gemiddelde bijdrage hoger dan verwacht omdat een aantal verhuurders niet heeft voldaan aan de prestatienormering. Ook zijn de ontvangsten uit hoofde van de vermogenstoets neerwaarts bijgesteld, omdat de oorspronkelijke raming te optimistisch is gebleken.

In het kader van de Lelystadtafel is eind vorig jaar 9,6 miljoen aan Lelystad toegekend. Daarboven is 30 miljoen gereserveerd voor een resterende bijdrage, waarvoor Lelystad afhankelijk van advisering door het CPB en ICES, in aanmerking kan komen.

In het Regeerakkoord is afgesproken de extra milieudruk als gevolg van een hoger dan behoedzame economische groei zoveel mogelijk te compenseren. Voorgesteld wordt hiertoe in 2000 reeds 25 miljoen aan de VROM begroting toe te voegen op het artikel «geluid en verkeer». Met name op dit beleidsterrein leidt een hogere economische groei tot extra milieudruk.

Bij Regeerakkoord werd een vertraging voorzien bij de locatiegebonden subsidies (BLS), omdat verwacht werd dat de met de convenantspartners overeengekomen aantallen te bouwen woningen met vertraging zouden worden gehaald. Naar nu blijkt ligt de realisatie toch op schema.

In 2000 zullen de hoogniveaurenovatiesubsidies worden afgekocht. De (niet relevante) afkoopsom bedraagt 259 miljoen. Hier staat tegenover dat de geraamde (relevante) subsidiebedragen vrijvallen op de VROM-begroting.

In 1999 is de afkoopoperatie van Niet Winstbeogende Instellingen met 64 miljoen vertraagd. Omdat de totale (niet relevante) afkoopsom ongewijzigd is, wordt dit budget in 2000 toegevoegd aan de VROM-begroting.

XII VERKEER EN WATERSTAAT20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)11 992,412 206,912 310,712 384,612 579,3
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  geluidsisolatie schiphol25,030,60,00,00,0
  intertemporele compensatie (infrafonds)100,0– 100,00,00,00,0
  diversen91,224,513,39,17,5
 216,2– 44,913,39,17,5
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  loonbijstelling: uitdeling tranche 2000125,3123,5122,3120,1120,0
  prijsbijstelling: uitdeling tranche 2000174,4188,0192,8197,2203,0
  spitsheffing (infrafonds)– 50,50,00,00,00,0
  spoorwegpolitie (infrafonds)– 55,0– 55,0– 55,0– 55,0– 55,0
  diversen52,752,656,725,420,6
 246,9309,1316,8287,7288,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000463,1264,1329,9296,7296,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)12 455,512 471,012 640,612 681,312 875,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)5 652,15 659,15 736,15 754,55 842,6
      
Totaal internationale samenwerking12,712,712,712,712,7
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)12 468,212 483,712 653,312 694,012 888,1
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)5 657,85 664,95 741,85 760,35 848,4
XII VERKEER EN WATERSTAAT20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)1 498,71 125,91 098,81 061,71 046,7
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  sloopregeling binnenscheepvaart25,00,00,00,00,0
  diversen33,90,00,00,0– 0,2
 58,90,00,00,0– 0,2
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen30,224,025,00,00,0
  Niet tot een ijklijn behorend     
  diversen– 2,50,00,00,00,0
 27,724,025,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200086,624,025,00,0– 0,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)1 585,31 149,91 123,81 061,71 046,5
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)719,4521,8510,0481,8474,9
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)1 585,31 149,91 123,81 061,71 046,5
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)719,4521,8510,0481,8474,9

Verkeer en Waterstaat

Door een vertraging bij de uitvoering van geluidsisolatie van woningen rondom Schiphol zijn middelen in 1999 onbesteed gebleven. De vertraging wordt in 2000 en 2001 weer ingelopen. Bij de uitvoering van de infrafonds-begroting wordt een kasritmewijziging voorzien tussen de jaren 2000 en 2001.

Voor de voorbereidingskosten die de Belastingdienst maakt in het kader van de spitsheffing is in 2000 via de begroting van V&W een bedrag overgemaakt van de begroting van het Infrafonds naar de begroting van Financiën.

In verband met de overheveling van de Spoorwegpolitie naar het Korps Politie Landelijke Dienst (KPLD) wordt er via de begroting van V&W structureel een bedrag overgemaakt van de begroting van het Infrafonds naar de begroting van BZK.

In het kader van de herstructurering binnenvaart (sloopregelingen) is de zogenaamde oud-voor-nieuw regeling de komende jaren verlengd. Hierdoor vallen gelden vrij die in latere jaren weer terug zullen vloeien naar de sector conform Europese afspraken. Verwerking hiervan vindt in een later stadium plaats.

XIII ECONOMISCHE ZAKEN20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)3 230,73 229,43 215,23 185,13 186,9
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  nedcar206,90,00,00,00,0
  technologie, vliegtuigindustrie en energie119,3– 44,9– 26,1– 41,7– 5,1
  diversen54,5– 15,7– 9,33,227,3
 380,7– 60,6– 35,4– 38,522,2
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen68,936,039,232,528,2
 68,936,039,232,528,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000449,9– 24,63,9– 6,050,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)3 680,63 204,83 219,13 179,13 237,3
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)1 670,21 454,31 460,81 442,61 469,0
      
Totaal internationale samenwerking457,3458,7482,7487,7472,7
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)4 137,93 663,53 701,83 666,83 710,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)1 877,71 662,41 679,81 663,91 683,5
XIII ECONOMISCHE ZAKEN20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)3 720,13 501,23 010,63 017,22 942,5
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen– 5,00,00,00,00,0
 – 5,00,00,00,00,0
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  nedcar224,70,00,00,00,0
  vervroegde aflossing kunstvezel45,0– 20,0– 15,0– 10,00,0
  diversen– 35,9– 13,3– 6,38,722,8
 233,8– 33,3– 21,3– 1,322,8
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen16,63,01,00,00,0
  Niet tot een ijklijn behorend     
  aardgasbaten644,0760,0351,0176,0175,0
  diversen– 2,30,00,00,00,0
 658,3763,0352,0176,0175,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000887,1729,7330,7174,7197,9
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)4 607,24 230,93 341,33 191,93 140,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)2 090,71 919,91 516,21 448,41 425,1
      
Totaal internationale samenwerking11,26,26,26,26,2
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)4 618,44 237,13 347,53 198,13 146,6
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)2 095,71 922,71 519,01 451,21 427,9

Economische Zaken

Een voorziene schuldaflossing van de Staat aan Nedcar ad. 206,9 miljoen aan de uitgavenkant en een eveneens voorziene aflossing van de lening van de Staat aan Nedcar ad. 224,8 miljoen aan de ontvangstenkant niet in 1999 zijn gerealiseerd maar in 2000.

Bij het technologiebeleid is sprake van een snellere ontwikkeling van de EU-programma's Halfgeleidertechnologie en Software-Platforms waardoor een versnelling van kasuitgaven nodig is. Ook verloopt de uitvoering van het Joint Strike Fighter-programma sneller dan geraamd en is een versnelde uitbetaling aan de Hoge Flux Reactor noodzakelijk als gevolg van de in de EU gemaakte afspraken. Deze snellere ontwikkelingen leiden tot een opwaartse bijstelling van 119 miljoen in 2000 en neerwaartse bijstellingen van een gelijke totale omvang in latere jaren.

De aardgasbaten zijn opwaarts bijgesteld als gevolg van een hogere dollarkoers en een hogere olieprijs in de laatste maanden van 1999 en de eerste maanden van 2000.

XIV LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)3 858,63 773,83 793,73 689,63 759,3
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  integrale aanpak mestproblematiek480,0– 43,0– 58,0– 14,0– 35,0
  nota natuur bos en landschap 21e eeuw50,00,00,00,00,0
  realisatie ehs79,088,086,082,065,0
  diversen87,2– 7,6– 10,3– 17,3– 17,3
 696,237,417,750,712,7
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  loonbijstelling: uitdeling tranche 200061,962,061,961,563,2
  diversen23,322,420,525,422,6
  Niet tot een ijklijn behorend     
  diversen1,41,41,41,40,0
 86,685,883,888,385,8
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000782,9123,3101,5138,998,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)4 641,53 897,13 895,23 828,53 857,7
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)2 106,21 768,41 767,61 737,31 750,5
      
Totaal internationale samenwerking41,543,843,940,840,8
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)4 683,03 940,93 939,13 869,33 898,5
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)2 125,11 788,31 787,51 755,81 769,1
XIV LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)740,2767,5767,1760,5762,5
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen– 11,4– 7,0– 7,0– 6,8– 15,9
  Niet tot een ijklijn behorend     
  diversen– 12,50,00,00,00,0
 – 23,9– 7,0– 7,0– 6,8– 15,9
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 23,9– 7,0– 7,1– 6,8– 16,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)716,3760,5760,0753,7746,5
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)325,0345,1344,9342,0338,7
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)716,3760,5760,0753,7746,5
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)325,0345,1344,9342,0338,7

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Het kabinet heeft ten behoeve van de integrale aanpak van de mestproblematiek 480 miljoen beschikbaar gesteld op de LNV-begroting, waarvan 150 miljoen door intertemporele compensatie op het budget voor de reconstructie. Het beschikbare bedrag wordt in het Ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw gestort en zal met name worden ingezet voor de opkoop van fosfaat onder de regeling beëindiging veehouderijtakken.

Op het gebied van natuur wordt in de eerste plaats ca. 80 miljoen per jaar extra uitgetrokken voor de tijdige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

In de tweede plaats wil het kabinet door een investeringsimpuls in de ontwikkeling van het landelijk gebied zijn ambities accentueren voor de toekomst van natuur en landschap. In de nog te verschijnen Nota Natuur Bos en Landschap 21e eeuw zal deze investeringsimpuls nader worden uitgewerkt.

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)33 271,434 292,735 022,635 457,835 683,0
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen– 12,0– 15,00,00,00,0
  Sociale zekerheid      
  gemeentelijk werkfonds– 65,0– 24,90,00,00,0
  koppeling uitkeringen383,1502,2508,3519,3531,8
  prijsontwikkeling sociale voorzieningen147,195,647,136,787,0
  volume-ontwikkeling sociale voorzieningen– 689,7– 689,7– 718,3– 712,3– 708,2
  diversen0,813,4– 2,2– 1,918,8
 – 235,7– 118,4– 165,1– 158,2– 70,6
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen31,98,31,01,01,0
  Sociale zekerheid      
  motie apb: verhoging basisbedrag kinderbijslag125,0170,0170,0170,0170,0
  samenwerking werk en inkomen37,20,00,00,00,0
  uitbreiding kinderopvang31,031,031,031,031,0
  diversen110,61,02,05,04,1
 335,7210,3204,0207,0206,1
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen19,613,512,612,312,2
  Sociale zekerheid      
  loonbijstelling: uitdeling tranche 2000273,9285,0315,0318,7318,8
  reservering suwi61,00,00,00,00,0
  diversen– 58,727,331,030,729,7
  Niet tot een ijklijn behorend      
  bijstelling loopbaanonderbreking– 44,3– 65,9– 62,9– 80,9– 80,9
  diversen64,80,00,00,00,0
 316,3259,9295,7280,8279,8
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000416,3351,8334,6329,4415,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)33 687,734 644,535 357,235 787,236 098,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)15 286,815 721,016 044,416 239,516 380,7
      
Totaal internationale samenwerking1,51,51,51,51,5
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)33 689,234 646,035 358,735 788,736 099,9
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)15 287,515 721,716 045,116 240,216 381,4
XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)776,8789,7801,0801,0801,0
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Sociale zekerheid     
  anticumulatiebaten wsw35,435,736,636,636,6
 35,435,736,636,636,6
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Sociale zekerheid      
  esf gelden350,00,00,00,00,0
  diversen– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3
 349,7– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3
      
3. Technische mutaties      
 Niet tot een ijklijn behorend     
  diversen– 18,0– 18,3– 18,2– 18,7– 19,1
 – 18,0– 18,3– 18,2– 18,7– 19,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000367,117,018,017,517,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)1 143,9806,7819,0818,5818,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)519,1366,1371,6371,4371,2
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)1 143,9806,7819,0818,5818,1
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)519,1366,1371,6371,4371,2

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als gevolg van de gunstige economische ontwikkeling zullen naar verwachting zowel in 2000 als in 2001 minder WIW-dienstbetrekkingen worden gerealiseerd dan geraamd.

De koppeling van de sociale zekerheidsregelingen, die wordt geraamd op de aanvullende post Koppeling uitkeringen, wordt nu uitgedeeld naar de begroting van SZW.

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming doet zich in 2000 en 2001 per saldo een opwaartse prijs-ontwikkeling voor in de begrotingsgefinancierde sociale zekerheidsregelingen. Dit is het saldo van een stijging van de gemiddelde Wajong-uitkering en een neerwaartse aanpassing van de gemiddelde AKW-uitkering als gevolg van een gewijzigde bestandssamenstelling in de AKW.

Op grond van de meevallende werkloosheidsontwikkeling en recente uitvoeringsgegevens wordt het volume van de sociale voorzieningen neerwaarts bijgesteld voor 2000 en latere jaren. De neerwaartse volume-bijstelling heeft met name betrekking op de bijstandsuitgaven.

Als onderdeel van de bij de Algemene Politieke Beschouwingen toegezegde extra koopkrachtmaatregelen wordt de kinderbijslag verhoogd met gemiddeld f 50,– per jaar.

In 2000 wordt 37 miljoen extra ingezet in het kader van Samenwerking Werk en Inkomen (SWI). Dit zijn middelen die in 1999 niet werden aangewend. Deze uitgaven hebben onder meer betrekking op een stimuleringsregeling voor de totstandkoming van Centra voor Werk en Inkomen (CWI's).

Ten behoeve van kinderopvang voor alleenstaande ouders in de bijstand is 31 miljoen structureel extra gereserveerd.

De reservering voor SUWI van 61 miljoen betreft een overheveling van middelen die op de aanvullende post nader te verdelen zijn gereserveerd voor de implementatie van SUWI. Deze middelen zullen worden aangewend voor de ontvlechting van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (met name aanpassing van de automatiseringssystemen) en de voorbereiding van de verzelfstandiging van het Reïntegratiebedrijf.

De raming voor de loopbaanonderbreking wordt bijgesteld op grond van een lager dan geraamd gebruik.

In de arbeidsongeschiktheidswetten gelden anticumulatiebepalingen indien uitkeringsgerechtigden in WSW-verband werkzaam zijn en uit hoofde daarvan, naast hun uitkering, loon ontvangen. Realisatiegegevens geven aanleiding deze raming van anticumulatiebaten te verhogen.

Bij de tijdelijke stopzetting door de EU van de betaling van ESF-gelden is besloten tot voorfinanciering aan Arbeidsvoorziening van 350 miljoen in 1999 ten behoeve van de werkgelegenheidsprojecten die werden (mede-) gefinancierd uit de ESF-gelden. SZW ontvangt dit voorgefinancierde bedrag nu terug via haar ontvangstenbegroting.

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)11 095,311 036,011 081,010 789,510 772,1
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen78,818,222,121,320,0
  Zorg     
  arbeidsmarktknelpunten65,00,00,00,00,0
  motie apb: uitbreiding algemeen maatschappelijk werk25,025,025,025,00,0
  diversen87,38,79,39,39,3
 256,151,956,455,629,3
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  loonbijstelling68,770,874,166,077,0
  diversen37,647,149,248,139,0
 Zorg     
  diversen54,077,774,362,360,5
 Niet tot een ijklijn behorend     
  loonbijstelling185,3183,4183,0183,0183,0
  diversen48,948,047,347,347,3
 394,5427,0427,9406,7406,8
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000650,4478,8484,2462,3436,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)11 745,711 514,811 565,211 251,811 208,3
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)5 330,05 225,25 248,15 105,85 086,1
      
Totaal internationale samenwerking1,50,50,50,50,5
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)11 747,211 515,311 565,711 252,311 208,8
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)5 330,65 225,45 248,35 106,15 086,3
XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)317,1236,8226,0226,5226,5
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen– 24,7– 24,7– 24,7– 24,7– 24,7
 – 24,7– 24,7– 24,7– 24,7– 24,7
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen1,3– 0,7– 0,7– 0,7– 0,7
 Zorg     
  diversen0,10,00,00,00,0
 1,4– 0,7– 0,7– 0,7– 0,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 23,3– 25,5– 25,5– 25,5– 25,5
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)293,8211,3200,5201,0201,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)133,395,991,091,291,2
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)293,8211,3200,5201,0201,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)133,395,991,091,291,2

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In 2000 wordt 65 miljoen extra uitgegeven ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten. De middelen worden deels ingezet voor het terugdringen van het relatief hoge ziekteverzuim in de zorgsector en deels voor scholing, kinderopvang en stage- en praktijkbegeleiding. In de jaarplannen arbeidsmarktbeleid wordt naast de verdeling van de middelen eveneens vastgelegd welke prestaties de sector hiervoor zal leveren.

Tevens is bij de Algemene Politieke Beschouwingen 25 miljoen beschikbaar gesteld om knelpunten bij het algemeen maatschappelijk werk op te lossen.

INTERNATIONALE SAMENWERKING20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 20009 357,29 505,39 856,610 223,710 603,1
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  macro-raming bnp255,2255,2255,2255,2255,2
 255,2255,2255,2255,2255,2
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  bedrijfslevenprogramma– 86,0– 36,727,020,020,0
  garantiefaciliteit opkomende markten20,045,00,00,00,0
  goed bestuur118,6118,6118,6118,6118,6
  hulp aan suriname– 48,80,00,00,00,0
  landenprogramma mbt economische ontwikkeling– 62,7– 75,7– 76,1– 76,1– 76,1
  macrosteun en schuldverlichting399,1190,8139,1131,4118,7
  medefinancieringsprogramma65,283,373,458,986,2
  milieubeleid54,856,466,486,4106,4
  noodhulp– 180,0– 180,0– 180,0– 180,0– 180,0
  diversen– 209,5– 167,7– 146,1– 158,5– 193,0
 70,734,022,30,70,8
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen3,30,90,90,90,9
 3,30,90,90,90,9
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000328,9290,1278,4257,0257,0
Stand Voorjaarsnota9 686,19 795,410 135,010 480,710 860,1
Stand Voorjaarsnota (EUR)4 395,44 445,04 599,14 755,94 928,1
INTERNATIONALE SAMENWERKING20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000128,4114,9114,3110,5110,5
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen24,79,71,01,01,0
 24,79,71,01,01,0
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen2,90,60,60,60,6
  Niet tot een ijklijn behorend     
  diversen0,40,00,00,00,0
 3,30,60,60,60,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200028,010,31,61,61,6
Stand Voorjaarsnota156,4125,2115,9112,1112,1
Stand Voorjaarsnota (EUR)71,056,852,650,950,9

Homogene groep Internationale Samenwerking

De omvang van de homogene groep Internationale Samenwerking is gekoppeld aan de omvang van het Bruto Nationaal Produkt (BNP). Door een bijstelling van het BNP op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2000 van het Centraal Planbureau is de omvang van de hgIS met structureel 0,25 miljard toegenomen. De beleidsmatige aanwending van deze extra ruimte is als volgt.

Op de bestaande programma's voor Goed Bestuur heeft een intensivering van het beleid plaatsgevonden voor onder meer Bolivia, Jemen, Mali, Mozambique, Uganda, Zambia, Zuid-Afrika en de Palestijnse Gebieden.

Vanwege de voortdurende committeringsstop voor Suriname is het budget «hulp aan Suriname» met 48,8 miljoen verlaagd.

In het kader van het landenbeleid worden programma's die betrekking hebben op economische ontwikkeling, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling afgebouwd. Dit leidt tot een neerwaartse budgetaanpassing.

Het budget voor schuldverlichting wordt verhoogd, onder meer met het oog op extra hulpverlening aan Indonesië. Tijdens de begin februari 2000 gehouden Consultatieve Groep vergadering voor Indonesië is 50 miljoen dollar toegezegd voor 2000. Bovendien is in de Club van Parijs een nieuwe schuldherschikking voor Indonesië afgesproken.

Vanwege de koppeling van het budget van de Medefinancieringsorganisaties aan de ontwikkeling van het BNP is er sprake van een intensivering van het programma.

Met een verhoging van het budget voor de landenprogramma's met betrekking tot milieu wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstelling op het gebied van milieu (0,1% van het BNP). Het budget is verhoogd als gevolg van een intensivering van het programma in met name Bangladesh, Burkina Faso, Mozambique, de Palestijnse Gebieden, Brazilie, Ecuador, Senegal, China en Nepal.

De verlaging van artikel «Noodhulp» is onder meer het gevolg van twee budgetoverhevelingen. Ten eerste is het budget voor «Vredesopbouw» overgeheveld naar het nieuwe artikel «Mensenrechten, Vredesopbouw en Goed Bestuur». Daarnaast is het budget voor de wederopbouw van Zuidoost-Europa overgeheveld naar het artikel «Macro-economische steun en Schuldenbeleid».

GEMEENTEFONDS20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)24 230,324 243,024 348,324 592,924 587,2
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  wijziging betalingverloop39,40,00,00,00,0
 39,40,00,00,00,0
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin      
  uitbetaling behoedzaamheidsreserve 1999251,10,00,00,00,0
  van ap: accres 2000878,3878,3878,3878,3878,3
  versnelling regeerakkoord: wvg75,00,00,00,00,0
  diversen29,57,47,47,47,4
 1 233,9885,7885,7885,7885,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20001 273,3885,7885,7885,7885,7
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)25 503,625 128,725 234,025 478,625 472,9
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)11 573,011 402,911 450,711 561,711 559,1
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)25 503,625 128,725 234,025 478,625 472,9
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)11 573,011 402,911 450,711 561,711 559,1

Gemeentefonds

Voor de behoedzaamheidsreserve 1999 was een bedrag aangehouden van 460 miljoen. De behoedzaamheidsreserve is bedoeld om het effect op het accres gemeentefonds van mogelijke onderuitputting op de rijksbegroting op te kunnen vangen. Vanwege onderuitputting op de rijksbegroting is het accres voor 1999 met 208,9 miljoen neerwaarts bijgesteld. Daardoor wordt van de aangehouden reserve alsnog een bedrag van ruim 251 miljoen in 2000 aan de gemeenten uitgekeerd.

Op basis van de Voorjaarsnota is het accres van het gemeentefonds voor 2000 geraamd. Van de aanvullende post van het gemeentefonds wordt vanaf 2000 structureel bijna 900 miljoen naar het gemeentefonds overgeboekt.

De Regeerakkoord-intensivering voor de Wet voorziening gehandicapten (WVG) wordt versneld waardoor in 2000 75 miljoen extra aan dit beleidsterrein wordt uitgegeven. Met deze versnelling wordt tevens gehoor gegeven aan wensen terzake van de Tweede Kamer.

PROVINCIEFONDS20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)1 931,41 936,01 936,01 936,01 936,0
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  van ap: accres 200066,666,666,666,666,6
  diversen58,734,534,534,534,5
 125,3101,1101,1101,1101,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000125,3101,1101,1101,1101,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)2 056,72 037,12 037,12 037,12 037,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)933,3924,4924,4924,4924,4
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)2 056,72 037,12 037,12 037,12 037,1
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)933,3924,4924,4924,4924,4

Provinciefonds

Op basis van de Voorjaarsnota is het accres van het provinciefonds voor 2000 geraamd. Van de aanvullende post van het provinciefonds wordt vanaf 2000 structureel bijna 70 miljoen naar het provinciefonds overgeboekt.

ACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000361,61 380,02 097,33 175,64 302,9
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  accres gf542,2759,4693,3685,1676,3
  accres pf41,159,556,359,061,8
 583,3818,9749,6744,1738,1
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  naar gf: accres 2000– 878,3– 878,3– 878,3– 878,3– 878,3
  naar pf: accres 2000– 66,6– 66,6– 66,6– 66,6– 66,6
 – 944,9– 944,9– 944,9– 944,9– 944,9
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 361,6– 126,0– 195,3– 200,8– 206,8
Stand Voorjaarsnota0,01 254,01 902,02 974,84 096,1
Stand Voorjaarsnota (EUR)0,0569,0863,11 349,91 858,7

Accressen Gemeente- en Provinciefonds

Als gevolg van de ontwikkeling in de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven is de raming voor de accressen aangepast. Dit leidt tot een toevoeging aan het gemeentefonds van bijna 900 miljoen structureel en aan het provinciefonds van bijna 70 miljoen structureel.

INFRASTRUCTUURFONDS20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)11 220,311 014,010 552,710 695,19 785,3
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  diversen0,00,00,00,00,0
 0,00,00,00,00,0
      
3. Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
  balgstuw68,40,00,00,00,0
  intertemporele compensatie100,0– 100,00,00,00,0
  kasritme hsl/betuweroute400,0306,0601,0338,0– 457,0
  spitsheffing– 50,50,00,00,00,0
  spoorwegpolitie– 55,0– 55,0– 55,0– 55,0– 55,0
  diversen37,5104,799,319,9– 12,4
 500,4255,7645,3302,9– 524,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000500,4255,6645,3302,9– 524,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)11 720,711 269,611 198,010 998,09 260,9
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)5 318,65 113,95 081,44 990,74 202,4
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)11 720,711 269,611 198,010 998,09 260,9
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)5 318,65 113,95 081,44 990,74 202,4
INFRASTRUCTUURFONDS20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)11 262,611 137,010 620,710 695,19 785,3
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  balgstuw68,40,00,00,00,0
  intertemporele compensatie100,0– 100,00,00,00,0
  kasritme hsl/betuweroute400,0306,0601,0338,0– 457,0
  spitsheffing– 50,50,00,00,00,0
  spoorwegpolitie– 55,0– 55,0– 55,0– 55,0– 55,0
  diversen37,5104,799,319,9– 12,4
 500,4255,7645,3302,9– 524,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000500,4255,6645,3302,9– 524,4
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)11 763,011 392,611 266,010 998,09 260,9
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)5 337,85 169,75 112,34 990,74 202,4
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)11 763,011 392,611 266,010 998,09 260,9
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)5 337,85 169,75 112,34 990,74 202,4

Infrastructuurfonds

Naast het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten binnen het fonds is de doelstelling van het Infrastructuurfonds het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur. Op het Infrastructuurfonds worden de uitgaven en ontvangsten van de droge infrastructuur, de natte infrastructuur, de megaprojecten en enkele algemene uitgaven en ontvangsten begroot en verantwoord.

Het Infrastructuurfonds wordt gevoed door een bijdrage uit de begroting van V&W en uit een bijdrage van het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Bij wijzigingen in de ramingen van ontvangsten en uitgaven van het Infrastructuurfonds treedt veelal ook een wijziging op in de uitgaven en ontvangsten van V&W en het FES.

Door een vertraging bij het vervaardigen van het balgdoek van de balgstuw Ramspol zijn middelen in 1999 onbesteed gebleven. De vertraging wordt naar verwachting in 2000 ingelopen.

Door wijzigingen in het betalingsritme bij de HSL-Zuid en de Betuweroute zijn er in eerdere jaren te weinig en in latere jaren te veel middelen beschikbaar bij deze projecten. Dit wordt opgelost via intertemporele compensatie in het FES. De intertemporele compensatie van 2001 naar 2000 binnen het Infrafonds betreft een wijziging van het verwachte betalingspatroon van infrastructuurprojecten.

Voor de voorbereidingskosten die de Belastingdienst maakt in het kader van de spitsheffing is in 2000 via de begroting van V&W een bedrag overgeboekt van de begroting van het Infrafonds aan de begroting van Financiën.

In verband met de overheveling van de Spoorwegpolitie naar het Korps Politie Landelijke Dienst (KPLD) wordt er via de begroting van V&W structureel een bedrag overgemaakt van de begroting van het Infrafonds aan de begroting van BZK.

FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)3 806,63 278,52 580,72 937,31 923,7
      
3. Technische mutaties      
  Niet tot een ijklijn behorend     
  kasritme hsl/betuweroute400,0306,0601,0338,0– 457,0
  diversen47,465,753,510,0– 10,0
 447,4371,7654,5348,0– 467,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000447,4371,6654,5348,0– 467,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)4 254,03 650,13 235,23 285,31 456,7
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)1 930,41 656,31 468,11 490,8661,0
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)4 254,03 650,13 235,23 285,31 456,7
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)1 930,41 656,31 468,11 490,8661,0
FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)2 018,02 051,01 753,01 670,01 711,0
      
3. Technische mutaties      
  Niet tot een ijklijn behorend     
  aardgasbaten456,0540,0249,0124,0125,0
 456,0540,0249,0124,0125,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000456,0540,0249,0124,0125,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)2 474,02 591,02 002,01 794,01 836,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)1 122,71 175,7908,5814,1833,1
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)2 474,02 591,02 002,01 794,01 836,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)1 122,71 175,7908,5814,1833,1

Fonds Economische Structuurversterking

Door wijzigingen in het betalingsritme bij de HSL-Zuid en de Betuweroute zijn er in eerdere jaren te weinig en in latere jaren te veel middelen beschikbaar bij deze projecten. Dit wordt opgelost via intertemporele compensatie uit het FES.

Uitgaande van een hogere olieprijs en dollarkoers in 2000 worden hogere aardgasbaten verwacht. Met de hogere gasbatenraming wordt het aanwezige tekort in het FES weggewerkt.

AOW-SPAARFONDS20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)5 394,25 927,46 543,07 196,97 878,7
      
3. Technische mutaties      
  Niet tot een ijklijn behorend     
  diversen– 0,531,834,036,138,2
 – 0,531,834,036,138,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 0,531,834,036,138,2
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)5 393,75 959,26 577,07 233,07 916,9
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)2 447,62 704,22 984,53 282,23 592,5
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)5 393,75 959,26 577,07 233,07 916,9
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)2 447,62 704,22 984,53 282,23 592,5
ARBEIDSVOORWAARDEN20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)2 365,84 032,05 348,87 586,49 229,8
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  nominale bijstelling164,0165,0165,0165,0166,0
  Sociale zekerheid     
  diversen7,87,87,87,87,8
  Zorg     
  diversen– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6
 171,2172,2172,2172,2173,2
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  loonbijstelling: uitdeling tranche 2000– 1 917,5– 1 966,1– 1 982,9– 1 987,4– 2 015,5
  diversen– 40,5– 99,9– 132,5– 169,3– 208,0
  Sociale zekerheid      
  loonbijstelling:uitdeling tranche 2000– 273,9– 285,0– 315,0– 318,7– 318,8
  diversen40,599,9132,5169,3208,0
  Zorg     
  diversen– 40,6– 40,0– 39,6– 39,1– 28,1
  Niet tot een ijklijn behorend      
  loonbijstelling uitdeling tranche 2000– 186,7– 184,8– 184,4– 184,4– 183,0
  diversen5,35,35,35,35,3
 – 2 413,4– 2 470,6– 2 516,6– 2 524,3– 2 540,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 2 242,1– 2 298,4– 2 344,4– 2 352,0– 2 366,9
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)123,71 733,63 004,45 234,46 862,9
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)56,1786,71 363,32 375,33 114,2
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)123,71 733,63 004,45 234,46 862,9
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)56,1786,71 363,32 375,33 114,2

Aanvullende post Arbeidsvoorwaarden

Op de aanvullende post arbeidsvoorwaarden worden de middelen gereserveerd die nodig zijn om de loongevoelige uitgaven op de diverse begrotingen te indexeren. Deze middelen worden doorgaans per jaartranche bij Voorjaarsnota uit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden overgeboekt naar de departementale begrotingen.

Op grond van de meest recente macro-economische inzichten doen zich met name bij de Rijksbegroting-eng in 2000 tegenvallers voor. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere raming van de contractloonstijging in 2000 in de marktsector dan eerder was geraamd.

Door de uitdeling van de loonbijstelling tranche 2000 voor de drie ijklijnen worden de begrotingen 2000 op het loonniveau 2000 gebracht. De uitdeling van de loonbijstelling tranche 2000 voor het gedeelte dat niet tot een ijklijn behoort heeft met name betrekking op de indexering van de rijksbijdragen volksgezondheid.

DIERGEZONDHEIDSFONDS20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)39,3111,3103,3101,399,3
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20000,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)39,3111,3103,3101,399,3
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)17,850,546,946,045,1
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)39,3111,3103,3101,399,3
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)17,850,546,946,045,1
PRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000895,81 780,92 618,03 232,53 873,0
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  indexering studiefinanciering1,512,241,546,2– 13,3
  nominale ontwikkeling124,954,966,762,271,0
  diversen0,00,00,00,00,0
  Sociale zekerheid     
  diversen6,78,710,49,99,0
  Zorg     
  diversen2,32,32,42,32,5
 135,478,1121,0120,669,2
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  prijsbijstelling: uitdeling tranche 2000– 829,8– 849,5– 858,2– 863,4– 872,3
  Sociale zekerheid     
  diversen– 24,4– 26,8– 30,5– 30,2– 29,2
  Zorg     
  diversen– 8,5– 8,3– 8,2– 8,1– 8,2
  Niet tot een ijklijn behorend      
  indexering studiefinanciering18,028,255,346,337,1
  prijsbijstelling: uitdeling tranche 2000– 54,2– 53,2– 53,1– 48,6– 48,6
  diversen18,918,018,013,513,5
 – 880,0– 891,6– 876,7– 890,5– 907,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 744,5– 813,7– 755,8– 769,8– 838,6
Stand Voorjaarsnota151,3967,21 862,22 462,73 034,4
Stand Voorjaarsnota (EUR)68,7438,9845,01 117,51 377,0

Prijsbijstelling/Indexering WSF

Als gevolg van de hogere prijsontwikkeling in het jaar 2000 ten opzichte van eerdere ramingen, is de raming voor de prijsbijstelling verhoogd. Ditzelfde geldt voor de raming voor de studiefinanciering.

De tranche 2000 is vanuit de Aanvullende Post prijsbijstelling uitgedeeld aan de departementen.

KOPPELING UITKERINGEN/ NOMINALE BIJSTELLING AKW20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)381,0814,01 206,21 671,82 248,8
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Sociale zekerheid     
  koppeling uitkeringen– 383,1– 502,2– 508,3– 519,3– 531,8
  diversen34,034,034,834,834,8
 – 349,1– 468,2– 473,5– 484,5– 497,0
      
3. Technische mutaties      
  Sociale zekerheid     
  diversen– 27,5– 23,0– 23,0– 23,0– 23,0
 – 27,5– 23,0– 23,0– 23,0– 23,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000– 376,6– 491,2– 496,5– 507,5– 520,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)4,4322,8709,71 164,31 728,8
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)2,0146,5322,0528,3784,5
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)4,4322,8709,71 164,31 728,8
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)2,0146,5322,0528,3784,5

Aanvullende post koppeling uitkeringen/nominale bijstellingen AKW

De koppeling van de sociale zekerheidsregelingen wordt geraamd op de aanvullende post koppeling uitkeringen. De hier geraamde middelen worden nu toebedeeld naar de begroting van SZW.

BELASTINGAFDRACHTEN AAN DE EUROPESE UNIE20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)7 479,07 548,06 259,06 479,05 518,0
      
1. Mee- en tegenvallers      
  Rijksbegroting in enge zin     
  btw-afdrachten142,0185,0108,0124,069,0
  invoerrechten315,0330,0336,0330,0343,0
 457,0515,0444,0454,0412,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2000457,0515,0444,0454,0412,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)7 936,08 063,06 703,06 933,05 930,0
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)3 601,23 658,83 041,73 146,12 690,9
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)7 936,08 063,06 703,06 933,05 930,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)3 601,23 658,83 041,73 146,12 690,9

Belastingafdrachten aan de Europese Unie

De BTW-afdracht stijgt in 2000 met 142 miljoen. Dit wordt voor 30 miljoen veroorzaakt door de doorwerking van de hogere groei in 1999 en voor het overige door de hogere groei in 2000.

De stijging van de afdracht van invoerrechten aan de Europese Unie met 315 miljoen is het gevolg van een hogere economische groei in 2000 dan was geraamd in de Miljoenennota 2000.

De netto-afdrachten aan de Europese Unie worden verantwoord op diverse begrotingen (Buitenlandse Zaken, Financiën, aanvullende post belastingafdrachten aan de Europese Unie en Landbouwegalisatiefonds). Onderstaand volgt een samenvattend overzicht van de wijzigingen die zijn opgetreden in de totale EU-afdrachten tussen de Miljoenennota 2000 en de Voorjaarsnota 2000.

De netto-afdrachten bestaan uit het saldo van de hogere afdrachten minus de hogere perceptiekostenvergoedingen.

 20002001200220032004
Stand Miljoenennota 200012 69612 62712 79913 12213 611
mutaties afdrachten     
Landbouwheffingen3333333333
Invoerrechten315330336330343
BTW afdrachten14218510812469
BNP afdrachten– 516– 352– 367– 387– 385
      
Af: mutaties vergoedingen (ontvangsten)     
perceptiekosten landbouw33333
perceptiekosten invoer3233343334
Totaal netto mutaties– 60160736423
      
Stand VJN netto12 63512 78712 87213 18613 634
ALGEMEEN20002001200220032004
UITGAVEN     
      
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)1 324,21 476,11 345,01 915,91 872,6
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  kennis/publiek-private samenwerking276,00,00,00,00,0
  ramingstechnische veronderstelling in=uit– 640,9– 21,4– 21,40,00,0
  tegoeden tweede wereldoorlog730,00,00,00,00,0
  uitvoeringskosten fiscale wetsvoorstellen– 67,0– 60,1– 26,3– 17,9– 4,2
  diversen29,3– 0,50,5– 4,5– 4,5
  Sociale zekerheid ramingstechnische veronderstelling in=uit– 148,40,00,00,00,0
  suwi175,00,00,00,00,0
  Zorg     
  ramingstechnische veronderstelling in=uit– 64,00,00,00,00,0
 290,0– 82,0– 47,2– 22,4– 8,7
      
3. Technische mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  uitbetaling behoedzaamheidsreserve gf/pf 1999– 275,30,00,00,00,0
  diversen64,3– 4,9– 4,9– 4,9– 4,9
  Sociale zekerheid      
  naar szw: suwi– 61,00,00,00,00,0
 – 272,0– 4,9– 4,9– 4,9– 4,9
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200018,0– 86,8– 52,1– 27,3– 13,5
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)1 342,21 389,31 292,91 888,61 859,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)609,1630,4586,7857,0843,6
      
Totaal internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)1 342,21 389,31 292,91 888,61 859,1
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)609,1630,4586,7857,0843,6
ALGEMEEN20002001200220032004
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN     
Stand Miljoenennota 2000 (excl. IS)1 796,81 948,31 903,3– 96,7– 110,6
      
2. Beleidsmatige mutaties      
  Rijksbegroting in enge zin     
  inspanningsverplichting defensie middelenafspraken55,055,055,055,055,0
  diversen– 8,9– 8,9– 8,9– 8,9– 8,9
 46,146,146,146,146,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200046,146,146,146,146,1
Stand Voorjaarsnota (excl. IS)1 842,91 994,41 949,4– 50,6– 64,5
Stand Voorjaarsnota (excl. IS) (EUR)836,3905,0884,6– 23,0– 29,3
      
Totaal internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota (incl. IS)1 842,91 994,41 949,4– 50,6– 64,5
Stand Voorjaarsnota (incl. IS) (EUR)836,3905,0884,6– 23,0– 29,3

Aanvullende post Algemeen

Op de aanvullende post Algemeen staan middelen gereserveerd waarvan op het moment van reservering nog niet expliciet kan worden aangegeven op welke begroting(en) zij uiteindelijk zullen worden verantwoord. Daarnaast staan op deze aanvullende post taakstellingen geparkeerd die uiteindelijk door de diverse begrotingen ingevuld worden (bijvoorbeeld de ramingstechnische veronderstelling in = uit bij de eindejaarsmarge).

Voor versnelling en intensivering van met name Kennis en PPS worden in 2000 middelen gereserveerd.

Evenals in voorgaande jaren wordt technisch verondersteld dat het gebruik van de eindejaarsmarge in 2000 even groot zal zijn als in 1999. Er is daarom een correctieboeking verwerkt op deze aanvullende post, die even groot is als het totaal van de mutaties eindejaarsmarge op de begrotingen (inclusief de eindejaarsmarge voor het rijksbegrotingdeel van de Sociale zekerheid en het Budgettair Kader Zorg én voor de bandbreedtesystematiek van de homogene groep Internationale Samenwerking).

Het kabinet heeft besloten om 680 miljoen (exclusief 50 miljoen uitvoeringskosten) vrij te maken in verband met de diverse rapporten over WO-II. Om uitdrukkelijk finaal recht te doen aan de kritiek op de bejegening van de vervolgingsslachtoffers in het rechtsherstel en de gevolgen die dit heeft gehad voor hun verdere bestaan, wordt een bedrag beschikbaar gesteld aan de betrokken groepen van vervolgingsslachtoffers, zijnde de joodse gemeenschap (400 miljoen), de Sinti en Roma (30 miljoen), en de Indische gemeenschap (250 miljoen).

Op deze aanvullende post is voor 2000 een bedrag gereserveerd van 175 miljoen voor de kosten die samenhangen met de SUWI-operatie, de vormgeving van de nieuwe uitvoeringsorganisatie op het terrein van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Hiervan wordt bij Voorjaarsnota 61 miljoen overgeheveld naar SZW.

De doorrekening van de netto-gecorrigeerde uitgaven ten behoeve van de normeringssystematiek voor het Gemeente- en Provinciefonds heeft geleid tot een lagere uitkering van de behoedzaamheidsreserve 1999.

De afgelopen jaren hebben zich meevallers voorgedaan bij de verkoop van overtollig materieel en onroerend goed bij Defensie. Op grond hiervan neemt Defensie een inspanningsverplichting op zich om de komende jaren 55 miljoen per jaar aan extra opbrengsten te realiseren.

Licence