Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1

Budgettaire kerngegevens

Tabel 1: Budgettaire kerngegevens in mln

(in lopende prijzen; min betekent uitgaven)2009
1. Netto-uitgaven onder het kader RBG-eng– 107 610
2. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA– 11 254
3. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven BKZ– 2 431
4a. Totaal niet relevante netto uitgaven (alle categorieën IBOS)– 11 192
4b. Af: aflossing en uitgifte vaste schuld24 256
4c. Af: munten20
4. Netto uitgaven niet relevant voor enig kader*– 35 468
5. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (5=1+2+3+4)– 156 762
  
6. Belastingen134 987
7. Overig (o.a. kas-transverschillen en financiële transacties)*11 183
7a. Ktv-rente64
7b. Derdenrekening (excl. ix-a)0
7c. Financiele Transacties3 082
7d. Kastransverschillen9 931
7f. EMU-saldo «rest» centrale overheid0
wv. Beleidsreserve/ stimuleringspakket– 1 894
  
8. EMU-saldo Centrale Overheid– 10 592
9. EMU-saldo Lokale Overheid– 3 770
  
10. EMU-saldo Sociale Fondsen– 7 406
  
11. EMU-saldo (- = tekort)– 21 768
EMU-saldo in %BBP– 3,8%
  
EMU-schuld339 597
EMU-schuld in %BBP59%
  
BBP (mld)580

* excl. aflossing en uitgifte vaste schuld

Licence