Base description which applies to whole site

VII Binnenlandse Zaken

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

4.789,8

4.541,0

4.484,4

4.556,5

4.648,2

Mee- en tegenvallers

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Huurtoeslag

0,0

6,0

13,0

55,0

110,8

 

0,0

6,0

13,0

55,0

110,8

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A1 rijksoverheid (incl zbo's)

0,0

0,0

0,0

– 43,0

– 97,0

B12 aivd

0,0

– 10,0

– 23,0

– 35,0

– 45,0

J102 maatregel huurmarkt

45,0

135,0

225,0

315,0

420,0

Diversen

10,5

3,0

– 14,0

– 28,6

– 30,6

 

55,5

128,0

188,0

208,4

247,4

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Ejm naar v&j

– 38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Herverkaveling

– 3.974,1

– 4.080,5

– 4.124,5

– 4.325,7

– 4.581,0

Herverkaveling a1 rijksoverheid (incl zbo's)

0,0

0,0

0,0

14,5

33,7

Negatieve ejm ht

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

23,4

11,9

11,7

11,8

11,8

Niet tot een ijklijn behorend

         

Herverkaveling

– 20,2

– 35,2

– 35,2

– 35,2

– 35,2

Vut-fonds

– 30,0

70,0

0,0

0,0

0,0

 

– 4.009,4

– 4.033,8

– 4.148,0

– 4.334,6

– 4.570,7

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 3.953,8

– 3.899,8

– 3.947,0

– 4.071,1

– 4.212,5

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

836,0

641,3

537,4

485,4

435,7

Totaal Internationale samenwerking

1,0

1,0

0,5

0,4

0,4

Stand Voorjaarsnota 2013

836,9

642,2

537,8

485,8

436,1

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

712,7

985,5

1388,7

698,7

668,6

Mee- en tegenvallers

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

– 0,2

– 0,5

– 4,6

– 0,4

0,0

 

– 0,2

– 0,5

– 4,6

– 0,4

0,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Herverkaveling

– 602,6

– 586,1

– 581,5

– 582,1

– 601,4

Diversen

– 9,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Niet tot een ijklijn behorend

         

Liquiditeitsbehoefte vut-fonds

0,0

10,0

30,0

0,0

0,0

Diversen

– 4,0

– 4,0

– 4,0

– 1,0

– 3,0

 

– 616,4

– 580,1

– 555,5

– 583,1

– 604,4

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 616,6

– 580,6

– 560,1

– 583,5

– 604,4

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

96,1

404,9

828,6

115,1

64,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

96,1

404,9

828,6

115,1

64,1

Huurtoeslag

De oploop van de werkloosheid en de in het regeerakkoord voorgenomen verkorting van de WW leiden tot hogere uitgaven voor de huurtoeslag. Als gevolg van de herverkaveling zijn deze middelen overgeheveld naar de begroting van W&R.

A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s)

Dit betreft de maatregel A1 van het regeerakkoord. Als gevolg van doorverdelingseffecten heeft er een wijziging plaatsgevonden in de reeks van de taakstelling op de bedrijfsvoering.

B12 AIVD

Dit betreft maatregel B12 van het regeerakkoord.

J102 Maatregel huurmarkt

In het woonakkoord is besloten om het budget voor de huurtoeslag te verhogen conform het regeerakkoord, waarmee de laagste inkomensgroep wordt ontzien voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Als gevolg van de herverkaveling zijn deze middelen overgeheveld van BZK naar de begroting van W&R.

Diversen

Onder deze post valt onder andere de regeerakkoord maatregel A3 verlaging topinkomens publieke sector. Alle departementen delen mee met de invulling van de maatregel, afhankelijk van het aandeel topinkomens per departement.

EJM naar V&J

Als gevolg van de herverkaveling van BZK is het aandeel van het Directoraat Generaal Vreemdelingenzaken in de totale eindejaarsmarge van BZK overgeboekt naar VenJ.

Herverkaveling

Als gevolg van de herverkaveling zijn middelen overgeboekt van BZK naar de begrotingen van VenJ, SZW en W&R. Tevens heeft BZK middelen ontvangen van Financiën.

Herverkaveling A1 rijksoverheid (incl ZBO’s)

Als gevolg van de herverkaveling is een deel van de apparaattaakstelling overgeboekt van BZK naar de begrotingen van VenJ en SZW. Tevens heeft BZK een deel van de apparaattaakstelling ontvangen van het ministerie van FIN.

Negatieve EJM Huurtoeslag

BZK heeft het aandeel van het Directoraat Generaal Wonen en Bouwen in de totale eindejaarsmarge van BZK overgeboekt naar de begroting van W&R.

Diversen

Sinds 1 januari 2013 is Doc-Direkt geen agentschap meer. Hierdoor komen de uitgaven (voornamelijk personeel en materieel) ten laste van het centraal apparaatsartikel van BZK en zijn de uitgaven geen bijdrage aan een baten-lastendienst meer.

VUT-fonds

Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten later gebruik te maken van FPU. De leenbehoefte van het VUT-fonds wijzigt derhalve. In 2016 is het volledige leenbedrag van het VUT-fonds terugbetaald aan het Rijk.

Diversen

Met de in beheer name van de online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA) door het agentschap basisadministratie persoonsgegevens en reisdocumenten (BPR) was in het financieringsarrangement modernisering GBA/ORRA een opbrengst voorzien van 25 mln. Nu de ORRA niet doorgaat, zal er ook geen ontvangst binnenkomen. Het geraamde bedrag wordt derhalve van de begroting van BZK afgehaald.

Licence