Base description which applies to whole site

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

34.007,0

34.257,6

34.210,7

34.283,1

34.564,1

Mee- en tegenvallers

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Bijstelling autonome raming studiefinanciering

– 70,9

– 70,9

– 70,9

– 70,9

– 70,9

Leerlingen volume referentieraming 2013

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

 

– 10,9

– 10,9

– 10,9

– 10,9

– 10,9

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A1 rijksoverheid (incl. zbo's)

0,0

0,0

0,0

– 24,0

– 54,0

D17 schrappen subsidies

0,0

– 100,0

– 200,0

– 200,0

– 200,0

D19 leerwegondersteunend onderwijs

0,0

0,0

– 15,0

– 50,0

– 50,0

D20 afschaffen maatschappelijke stages

0,0

0,0

0,0

– 50,0

– 55,0

D21 afschaffen gratis schoolboeken

0,0

0,0

– 85,0

– 275,0

– 275,0

D22 minder opleidingen en macrodoelmatigheid mbo

0,0

0,0

0,0

0,0

– 60,0

D23 samenvoegen kenniscentra mbo

0,0

0,0

– 40,0

– 80,0

– 80,0

D24 minder opleidingen ho (incl. kunstopleidingen)

0,0

0,0

0,0

– 70,0

– 90,0

D25 verminderen overhead ho

0,0

– 15,0

– 33,0

– 50,0

– 65,0

D26 sociaal leenstelsel

0,0

0,0

0,0

– 15,0

– 55,0

D27 ov kaart – kortingskaart

0,0

0,0

0,0

– 5,0

– 45,0

D30 verdubbeling intensivering leerkrachten vo (bèta, jong academisch)

15,0

20,0

30,0

35,0

0,0

D31 schrappen maatregel langstudeerders

263,0

220,0

230,0

230,0

230,0

Digitale collectie nationaal archief

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Eindejaarsmarge (toevoeging)

227,1

0,0

0,0

0,0

0,0

I92 publieke omroep

0,0

0,0

0,0

– 50,0

– 100,0

I92 publieke omroep (overheveling pf)

0,0

142,0

142,0

142,0

142,0

Intertemporele compensatie eindejaarsmarge (kasschuiven)

– 57,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Intertemporele compensatie langstudeerders

– 62,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Intertemporele compensatie ov kaart

125,0

– 125,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

– 60,0

58,2

4,9

– 17,8

– 41,8

 

479,0

200,2

33,9

– 479,8

– 798,8

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Loonbijstelling werkgeverslasten tranche 2013

41,4

41,3

41,2

41,1

41,4

Diversen

– 23,9

– 8,2

– 5,1

8,3

12,4

Niet tot een ijklijn behorend

         

D26 sociaal leenstelsel

0,0

– 25,0

– 165,0

– 220,0

– 255,0

D27 ov kaart – kortingskaart

0,0

0,0

0,0

– 270,0

– 250,0

Diversen

– 36,9

– 36,9

– 36,9

– 36,9

– 36,9

 

– 19,4

– 28,8

– 165,8

– 477,5

– 488,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

448,7

160,5

– 142,8

– 968,2

– 1.297,8

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

34.455,7

34.418,1

34.067,9

33.314,9

33.266,3

Totaal Internationale samenwerking

69,0

62,8

62,8

62,8

57,7

Stand Voorjaarsnota 2013

34.524,7

34.480,8

34.130,6

33.377,6

33.324,0

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

1.190,5

1.251,2

1.296,2

1.356,2

1.402,8

Mee- en tegenvallers

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Renteontvangsten

– 47,3

– 49,9

– 53,4

– 55,3

– 51,9

Diversen

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

 

– 30,3

– 32,9

– 36,4

– 38,3

– 34,9

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

– 10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

– 10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

10,8

9,3

6,0

6,0

6,0

Niet tot een ijklijn behorend

         

Diversen

– 2,3

– 2,3

– 2,3

– 2,3

– 2,3

 

8,5

7,0

3,7

3,7

3,7

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 31,8

– 15,9

– 32,7

– 34,6

– 31,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

1.158,7

1.235,3

1.263,5

1.321,6

1.371,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

1.158,7

1.235,3

1.263,5

1.321,6

1.371,6

Bijstelling autonome raming studiefinanciering

De raming voor studiefinanciering laat lagere kader relevante uitgaven zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2013 verwerkte raming van het voorjaar 2012. Dit is het gevolg van de verwerking van nieuwe uitvoeringsgegevens van DUO.

Leerlingen volume referentieraming

Dit betreft de budgettaire verwerking van de referentieraming 2013.

A1 Rijksoverheid (incl. zbo’s).

Dit betreft maatregel A1 uit het regeerakkoord.

D17 Schrappen subsidies

Dit betreft maatregel D17 uit het regeerakkoord.

D19 leerwegondersteunend onderwijs

Dit betreft maatregel D19 uit het regeerakkoord.

D20 afschaffen maatschappelijke stages

Dit betreft maatregel D20 uit het regeerakkoord.

D21 afschaffen gratis schoolboeken

Dit betreft maatregel D21 uit het regeerakkoord.

D22 minder opleidingen en macrodoelmatigheid mbo

Dit betreft maatregel D22 uit het regeerakkoord.

D23 samenvoegen kenniscentra mbo

Dit betreft maatregel D23 uit het regeerakkoord.

D24 minder opleidingen ho (incl. kunstopleidingen)

Dit betreft maatregel D24 uit het regeerakkoord.

D25 verminderen overhead ho

Dit betreft maatregel D25 uit het regeerakkoord.

D26 sociaal leenstelsel

Dit betreft maatregel D26 uit het regeerakkoord.

D27 ov kaart – kortingskaart

Dit betreft maatregel D27 uit het regeerakkoord.

D30 verdubbeling intensivering leerkrachten vo (bèta, jong academisch)

Dit betreft maatregel D30 uit het regeerakkoord.

D31 schrappen maatregel langstudeerders

Dit betreft maatregel D31 uit het regeerakkoord.

Digitale collectie nationaal archief

Door de digitalisering van de informatiehuishouding van het rijk staat het Nationaal Archief de komende jaren voor een substantiële taakverzwaring. Dit wordt grotendeels en incidenteel tot en met 2015 gedekt, mede met behulp van een kasschuif.

Eindejaarsmarge (toevoeging)

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2012 aan de begroting van OCW.

I92 publieke omroep

Dit betreft maatregel I92 uit het regeerakkoord.

I92 publieke omroep (overheveling provinciefonds)

Dit betreft maatregel I92 uit het regeerakkoord.

Intertemporele compensatie eindejaarsmarge (kasschuiven)

Dit betreft het deel van de eindejaarsmarge dat is bedoeld voor overlopende verplichtingen.

Intertemporele compensatie langstudeerders

De langstudeerders-maatregel voor studenten is teruggedraaid. HO-instellingen is verzocht om te stoppen met de inning van het verhoogd collegegeld en het reeds geïnde verhoogd collegegeld terug te betalen. Om de betreffende korting op de rijksbijdrage ongedaan te maken, was een kasschuif van 2013 naar 2012 nodig.

Intertemporele compensatie OV-kaart

Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt een deel van de verplichtingen aan de vervoersbedrijven voor de OV-studentenkaart vooruitbetaald.

D26 sociaal leenstelsel

Dit betreft maatregel D26 uit het regeerakkoord.

D27 OV-kaart – kortingskaart

Dit betreft maatregel D27 uit het regeerakkoord.

Renteontvangsten

De raming voor studiefinanciering laat lagere renteontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2013 verwerkte raming van het voorjaar 2012. Zowel de spontane ontvangsten als de termijnontvangsten worden lager geraamd. Conform de begrotingsregels worden mutaties in de renteontvangsten generaal verwerkt.

Licence