Base description which applies to whole site

IXB Financiën

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

10.891,0

9.253,3

8.121,3

7.870,8

7.637,1

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A1 rijksoverheid (incl. zbo's)

0,0

0,0

0,0

– 50,0

– 112,0

Continuering btw-compensatiefonds

0,0

0,0

3.079,5

3.079,3

3.079,2

G82 doorberekenen kosten toezicht afm/dnb

0,0

0,0

– 38,0

– 38,0

– 38,0

Kasschuif apparaat

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Versterking toezicht belastingdienst

108,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

56,3

8,0

8,7

10,1

11,2

 

199,3

8,0

3050,2

3001,4

2940,4

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Heffings- en invorderingsrente

– 50,0

– 50,0

– 50,0

– 50,0

– 50,0

Herverkaveling rvob

– 86,6

– 85,2

– 84,6

– 84,5

– 84,5

Diversen

33,5

28,0

23,7

22,1

22,5

Niet tot een ijklijn behorend

         

A10 btw-compensatiefonds

0,0

0,0

– 3.079,5

– 3.079,3

– 3.079,2

Iabf

– 91,0

12,0

83,0

71,0

61,0

Kapitaalinjectie sns bank nv

1.900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kapitaalinjecties sns reaal nv

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kapitaalinjecties vastgoedbeheerorganisatie

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overbruggingskrediet sns

1.100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Teruggeven winsten smp

126,0

112,0

87,0

65,0

51,0

Diversen

– 1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3.730,7

16,8

– 3.020,4

– 3.055,7

– 3.079,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

3.930,0

24,9

29,9

– 54,3

– 138,7

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

14.821,0

9.278,1

8.151,2

7.816,5

7.498,4

Totaal Internationale samenwerking

185,6

82,3

342,4

316,0

209,7

Stand Voorjaarsnota 2013

15.006,6

9.360,4

8.493,6

8.132,5

7.708,1

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

6.620,2

5.445,7

5.096,8

3.636,1

3.343,9

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Havenbedrijf rotterdam rijksbijdrage landwinning

295,5

0,0

0,0

0,0

0,0

I90 taakstelling mrb

0,0

50,0

70,0

70,0

70,0

I93 belasting-en invorderingsrente

0,0

21,0

99,0

144,0

178,0

Winstafdracht dnb

– 157,9

– 91,0

– 128,0

19,8

63,5

Diversen

11,9

0,7

0,8

0,7

0,6

 

149,5

– 19,3

41,8

234,5

312,1

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Heffings- en invorderingsrente

– 50,0

– 50,0

– 50,0

– 50,0

– 50,0

Herverkaveling rvob

– 175,4

– 174,5

– 174,0

– 174,0

– 174,0

Diversen

20,9

10,3

10,3

10,3

10,3

Niet tot een ijklijn behorend

         

Correctie renteontvangsten griekenland

– 31,7

– 31,7

– 31,7

– 31,7

– 31,7

Iabf

– 91,0

13,0

84,0

71,0

61,0

Opbrengst verkoop vermogenstitels

132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Winstafdracht dnb

796,1

828,6

668,1

433,4

343,1

Diversen

10,5

– 6,6

0,0

0,0

0,0

 

611,4

589,1

506,7

259,0

158,7

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

761,0

569,7

548,5

493,5

470,8

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

7.381,2

6.015,4

5.645,3

4.129,6

3.814,6

Totaal Internationale samenwerking

7,8

3,7

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

7.389,0

6.019,1

5.645,3

4.129,6

3.814,6

A1 rijksoverheid (incl. zbo’s)

Dit betreft maatregel A1 uit het regeerakkoord.

Correctie btw-compensatiefonds & A10 btw-compensatiefonds

Dit betreft maatregel A10 uit het regeerakkoord. In het bestuurlijk overleg met VNG en IPO van 18 januari is besloten het btw-compensatiefonds te continueren. De regeerakkoordmaatregel beoogde naast opheffing van het btw-compensatiefonds ook een korting; deze is doorgevoerd op het gemeente- en provinciefonds.

G82 doorberekenen kosten toezicht AFM/DNB

Dit betreft maatregel G82 uit het regeerakkoord.

Kasschuif apparaat

Deze mutatie betreft een kasschuif bij de apparaatsuitgaven van de Belastingdienst. De kasschuif van 2012 naar 2013 bedraagt 35 mln. en was onder anderen voor noodzakelijke uitgaven – zoals investeringen in detectiesystemen ten behoeve van douanecontroles – die in 2013 in plaats van in 2012 worden gerealiseerd.

Versterking toezicht Belastingdienst

Betreft de middelen voor de Belastingdienst in 2013 van maatregel J110 uit het regeerakkoord.

Heffings- en invorderingsrente (uitgaven en ontvangsten)

Betreft een actualisatie van de verwachte uitgaven en ontvangsten bij de heffings- en invorderingsrente op basis van recente renteramingen.

Herverkaveling RVOB (uitgaven- en ontvangsten)

Betreft de herverkaveling van het RVOB van FIN naar BZK, zoals afgesproken in het regeerakkoord.

IABF (Illiquid Asset Back-up Faciliteit; uitgaven en ontvangsten)

De raming van de aflossing van de IABF (funding fee) is bijgesteld aan de hand van de geraamde ontvangsten. Deze zijn naar aanleiding van een wijziging van de euro/dollar-rekenkoers bijgesteld.

Kapitaalinjecties en overbruggingskrediet SNS

Betreft de nationalisatie van SNS. Zie voor meer informatie de betreffende incidentele suppletoire begroting.

Teruggeven winsten SMP

Betreft het teruggeven van een deel van de winstafdracht DNB aan Griekenland, zoals gemeld in de Tweede Nota van Wijziging van de Begroting 2013.

Havenbedrijf Rotterdam rijksbijdrage landwinning

Betreft de restitutie van een lening aan het Havenbedrijf Rotterdam. Zie voor meer informatie TK 24 691 nr. 118.

I90 taakstelling motorrijtuigenbelasting

Dit betreft maatregel I90 uit het regeerakkoord.

I93 belasting- en invorderingsrente

Dit betreft maatregel I93 uit het regeerakkoord.

Winstafdracht DNB (beleidsmatige mutaties)

Bijstelling van de Winstafdracht DNB zoals vastgesteld in de ISB DNB-winstafdracht (TK 33 548 nr. 2).

Correctie renteontvangsten Griekenland

Betreft een correctie van de renteontvangsten van Griekenland, zoals gemeld in de Tweede Nota van Wijziging van de Begroting 2013.

Opbrengst verkoop vermogenstitels

Begin 2013 is het laatste pakket aandelen van Connexxion verkocht voor 131,9 mln. De verkoop is niet kaderrelevant en niet EMU-saldorelevant, maar draagt wel bij aan schuldreductie.

Winstafdracht DNB (niet tot een ijklijn behorend)

Bijstelling van de Winstafdracht DNB zoals vastgesteld in de ISB DNB-winstafdracht (TK 33 548 nr. 2).

Licence