Base description which applies to whole site

X Defensie

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

7.566,4

7.580,1

7.504,0

7.503,9

7.510,0

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A1 rijksoverheid (incl. zbo's)

0,0

0,0

0,0

– 6,9

– 15,9

A1 rijksoverheid (incl. zbo's)a1 rijksoverheid (incl. zbo's)

0,0

0,0

0,0

– 8,0

– 18,4

Afroming ivent

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Allocatie energie, bewaking & beveiliging

24,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Allocatie ereschuld

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijdrage buza bescherming ambassades door bsb

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Doorwerking eindejaarsmarge def

121,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Doorwerking verkoopopbrengsten

– 73,6

– 14,6

– 15,9

– 13,3

– 9,8

H86 vrijgave tbv nieuw budget internationale vrede en veiligheid

0,0

– 59,5

– 59,5

– 59,5

– 59,5

Kasschuif 2013 naar 2015 t/m 2017

– 95,0

0,0

30,0

21,0

44,0

Kasschuif sbk

– 40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

Uitdelen allocatie gelden

– 60,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

14,3

3,0

– 1,0

– 3,0

– 5,7

 

– 22,7

– 31,1

– 46,4

– 69,7

– 65,3

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

– 3,6

5,0

5,3

5,2

5,1

Niet tot een ijklijn behorend

         

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

– 3,6

5,0

5,3

5,2

5,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 26,3

– 26,1

– 41,1

– 64,6

– 60,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

7.540,1

7.554,0

7.462,9

7.439,3

7.449,8

Totaal Internationale samenwerking

248,4

18,4

16,7

15,4

14,0

Stand Voorjaarsnota 2013

7.788,5

7.572,4

7.479,6

7.454,7

7.463,8

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

372,4

345,3

306,1

272,1

265,0

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Afroming ivent

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstelling verkoopbrengsten

– 73,6

– 14,6

– 15,9

– 13,3

– 9,8

Diversen

14,2

0,0

0,0

0,0

4,5

 

– 24,4

– 14,6

– 15,9

– 13,3

– 5,3

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 24,4

– 14,6

– 15,9

– 13,3

– 5,3

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

348,0

330,7

290,2

258,8

259,7

Totaal Internationale samenwerking

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Stand Voorjaarsnota 2013

349,4

332,1

291,6

260,2

261,1

A1 rijksoverheid (incl. ZBO’s)

De taakstelling «rijksoverheid» uit het regeerakkoord Rutte 2 is verwerkt op de artikelonderdelen van de ondersteunende diensten van het Commando dienstencentrum en Directie materieelorganisatie.

Afroming IVENT

Dit betreft de afdracht van de winst in 2012 van het agentschap IVENT aan het moederdepartement.

Allocatie energie, bewaking & beveiliging

Voor 2013 is het exploitatiebudgettekort voor energie en water afgedekt (21,6 mln.). Ook is aan de personeelsexploitatie van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie extra budget toegekend (2,5 mln.).

Allocatie ereschuld

Dit betreft de uitvoering van de regeling ereschuld veteranen waarbij zich hoger dan geplande uitgaven voordoen van 36 mln.

Bijdrage BuZa bescherming ambassades door BSB

Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is 15,3 mln. ontvangen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van het CKmar.

Doorwerking eindejaarsmarge

Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van 121,3 mln. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2012.

Doorwerking verkoopopbrengsten

De lagere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (– 73,6 mln.) van roerende en onroerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt.

H86 korting tbv nieuw budget internationale vrede en veiligheid

Dit betreft maatregel H86 uit het regeerakkoord.

Kasschuif 2013 naar 2015 t/m 2017

Door middel van deze kasschuif is er een neerwaartse bijstelling van gereedstelling en materiële exploitatie DMO in 2013. Hiermee worden de budgetten voor investeringen grootmaterieel verhoogd met 30 mln. In 2015, met 21 mln. in 2016 en met 44 mln. in 2017.

Kasschuif SBK

Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten (40 mln.) voor de SBK regelingen doorgeschoven naar 2014, omdat dan naar verwachting een hogere instroom is te verwachten in de desbetreffende regelingen.

Uitdelen allocatie gelden

Vanuit het artikel nominaal zijn het exploitatiebudgettekort voor energie en water (– 21,6 mln.) en ereschuld (– 36 mln.) afgedekt.

Diversen

Dit betreft onder andere de uitkering van de component sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2013 en diverse budgetoverhevelingen met andere departementen.

Licence