Base description which applies to whole site

XII Infrastructuur en Milieu

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

9.858,8

10.575,5

9.573,2

9.923,0

9.816,7

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A1 rijksoverheid (incl.zbo's)

0,0

0,0

0,0

– 43,0

– 98,0

Aanvullende post ov en spoor

25,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Eindejaarsmarge

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Korting if

0,0

– 250,0

– 250,0

– 250,0

– 250,0

Nota van wijziging

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

0,2

– 1,6

– 1,6

– 1,7

– 1,7

 

124,7

– 151,6

– 151,6

– 194,7

– 249,7

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

– 32,1

– 14,9

– 9,9

– 3,6

– 2,8

 

– 32,1

– 14,9

– 9,9

– 3,6

– 2,8

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

92,7

– 166,5

– 161,5

– 198,2

– 252,5

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

9.951,5

10.409,0

9.411,7

9.724,8

9.564,2

Totaal Internationale samenwerking

55,7

24,0

19,4

18,3

18,1

Stand Voorjaarsnota 2013

10.007,1

10.433,0

9.431,1

9.743,1

9.582,3

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

176,1

258,2

241,4

219,9

213,3

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

1,1

– 0,4

– 0,5

– 0,5

– 0,5

 

1,1

– 0,4

– 0,5

– 0,5

– 0,5

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

1,1

– 0,4

– 0,5

– 0,5

– 0,5

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

177,2

257,7

240,9

219,5

212,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

177,2

257,7

240,9

219,5

212,9

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van 2012 wordt toegevoegd aan de begroting van IenM.

A1 rijksoverheid

De taakstelling A1 uit het regeerakkoord op het apparaat is verdeeld over hoofdstuk XII, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Aanvullende post OV en spoor & Nota van wijziging

In het lenteakkoord is een intensivering van 100 mln. afgesproken voor het openbaar vervoer en spoor. In 2013 gaat er 25 mln. naar het spoor artikel (Infrastructuurfonds). De overige 75 mln. is per nota van wijziging toegevoegd voor het openbaar vervoer (Brede doeluitkering). Vanaf 2014 wordt 50 mln. naar het Infrastructuurfonds en Brede Doeluitkering geboekt.

Korting IF

In de motie Zijlstra en Samson (TK 33 410, nr. 32) is vanaf 2014 een taakstelling van 250 mln. structureel op het Infrastructuurfonds afgesproken. Met deze mutatie wordt de taakstelling ingeboekt.

Diversen – beleidsmatige mutaties

De diversen beleidsmatige mutaties bestaan uit het toevoegen van een deel van de loonbijstelling en de taakstelling voor het topsectorenbeleid uit Rutte 2.

Diversen – technische mutaties

De diversen technische mutaties bestaan uit overboekingen naar andere departementen en de decentralisatie van de Nota ruimte en BIRK budgetten.

Diversen – niet belasting ontvangsten

De niet-belastingontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit lagere EU ontvangsten, en een terugontvangst in 2013 voor BIRK budgetten.

Licence