Base description which applies to whole site

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

2.971,0

2.544,0

2.494,6

2.493,7

2.468,4

Stand Voorjaarsnota 2013

2.971,0

2.544,0

2.494,6

2.493,7

2.468,4

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         

Niet tot een ijklijn behorend

         

Herverkaveling

33,2

27,5

20,9

16,4

18,1

 

33,2

27,5

20,9

16,4

18,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

33,2

27,5

20,9

16,4

18,1

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

33,2

27,5

20,9

16,4

18,1

Totaal Internationale samenwerking

38,5

37,4

33,2

36,5

32,9

Stand Voorjaarsnota 2013

71,7

64,9

54,1

53,0

51,0

Herverkaveling

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de herverkaveling tussen de begroting van Buitenlandse Zaken en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Licence