Base description which applies to whole site

Bijlage 1 Budgettaire kerngegevens

(in miljarden euro)

2014

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

237,5

   

Netto uitgaven onder het uitgavenkader

249,5

Rijksbegroting in enge zin

106,1

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid

76,6

Budgettair Kader Zorg

66,8

Overige netto uitgaven

2,0

Gasbaten

– 11,3

Rentelasten

8,3

Zorgtoeslag

3,6

Overig

1,5

Totale netto uitgaven

251,5

   

EMU-saldo centrale overheid

– 14,1

   

EMU-saldo lokale overheden

– 2,3

   

Feitelijk EMU-saldo

– 16,4

Feitelijk EMU-saldo (in percentage bbp)

– 2,7

   

EMU-schuld (miljarden euro)

455

EMU-schuld (in percentage bbp)

73,9

   

Bruto binnenlands product (bbp)

615

Licence