Base description which applies to whole site

IXA Nationale Schuld

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

16.558,9

17.104,1

21.886,7

25.737,2

27.698,8

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Diversen

– 3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

– 3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         
 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Mutatie in rekening-courant en deposito

– 2.502,1

– 4.318,7

– 5.174,1

– 5.673,6

– 5.780,8

 

Rente vaste schuld

– 307,2

– 595,8

– 653,6

– 471,4

– 367,8

 

Rente vlottende schuld

– 53,8

– 610,0

– 253,5

– 338,1

– 338,1

 

Rentelasten

16,5

– 36,2

99,1

156,1

180,9

 

Verstrekte leningen

912,2

232,8

232,8

232,8

232,8

 

Diversen

2,0

– 30,0

0,0

0,0

0,0

 

– 1.932,4

– 5.357,9

– 5.749,3

– 6.094,2

– 6.073,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 1.935,9

– 5.358,0

– 5.749,4

– 6.094,2

– 6.073,0

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

14.622,9

11.746,1

16.137,2

19.643,0

21.625,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

14.622,9

11.746,1

16.137,2

19.643,0

21.625,9

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

3.336,6

2.995,8

3.875,2

4.149,5

4.179,0

Technische mutaties

         
 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Aflossingen op leningen

153,8

54,8

556,7

165,7

318,9

 

Rente vaste schuld

116,4

– 52,0

149,1

269,0

294,9

 

Rentebaten

– 25,2

– 219,0

– 311,3

– 504,1

– 641,0

 

Diversen

30,7

13,3

16,2

2,6

1,0

 

275,7

– 202,9

410,7

– 66,8

– 26,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

275,7

– 202,9

410,8

– 66,7

– 26,3

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

3.612,3

2.792,9

4.286,0

4.082,8

4.152,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

3.612,3

2.792,9

4.286,0

4.082,8

4.152,8

Mutatie in rekening-courant en deposito

De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven.

Rente vaste schuld (uitgaven)

De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte.

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte.

Rentelasten

De raming van rentelasten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een wijziging van de rekenrente en veranderingen bij de aangehouden middelen.

Verstrekte leningen

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s (Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven.

Aflossingen op leningen

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s (Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene ontvangsten.

Rente vaste schuld (niet-belastingontvangsten)

De rentebaten op de vaste schuld bestaan (nagenoeg volledig) uit baten op afgesloten swaps. Nieuw afgesloten swaps leiden tot mutaties op de baten.

Rentebaten

De raming van de rentebaten kasbeheer is aangepast als gevolg van een wijziging van de rekenrente.

Licence