Base description which applies to whole site

Deltafonds

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.230,8

1.304,6

1.357,5

1.116,9

971,3

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Saldo 2013

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Kasschuif if-df

0,0

0,0

– 150,0

0,0

50,0

 

Diversen

– 29,7

– 2,4

– 2,4

– 2,4

– 2,4

 

– 29,7

– 2,4

– 152,4

– 2,4

47,6

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 13,5

– 2,4

– 152,4

– 2,4

47,6

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

1.217,3

1.302,2

1.205,1

1.114,5

1.018,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

1.217,3

1.302,2

1.205,1

1.114,5

1.018,9

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.230,8

1.304,6

1.357,5

1.116,9

971,3

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

14,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

14,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Kasschuif if-df

0,0

0,0

– 150,0

0,0

50,0

Diversen

– 29,7

– 2,4

– 2,4

– 2,4

– 2,4

Niet tot een ijklijn behorend

         

Diversen

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

– 27,6

– 2,4

– 152,4

– 2,4

47,6

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 13,5

– 2,4

– 152,4

– 2,4

47,6

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

1.217,3

1.302,2

1.205,1

1.114,5

1.018,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

1.217,3

1.302,2

1.205,1

1.114,5

1.018,9

Saldo 2013

Het voordelig saldo van het Deltafonds over 2013 (uitgaven – ontvangsten: 2,1 mln.) wordt aan de begroting 2014 van het Deltafonds toegevoegd.

Kasschuif IF-DF

Er vindt een kasschuif plaats tussen het Infrastructuurfonds en het Deltafonds om voor beide fondsen een evenwichtiger kasbeeld te realiseren. Voor deze mutatie wordt een desaldering met de ontvangsten aangebracht.

Diversen (technische mutaties – uitgaven & niet-belastingontvangsten)

Dit betreft de technische verwerking van het aandeel van IenM (2 mln.) in de collectieve bezuiniging van het 6 mld. pakket en een desaldering (9,5 mln.) met betrekking tot werken voor derden in het Hoogheemraadschap Delfland. Bovendien wordt in het kader van het decentralisatiebeleid het budget voor het Nota Ruimte project IJsselsprong (18 mln.) vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds. Voor deze mutaties wordt een desaldering met de ontvangsten aangebracht.

Diversen (beleidsmatige mutaties – niet-belastingontvangsten)

Dit betreft het voordelig saldo van het Deltafonds over 2013 (uitgaven – ontvangsten: 2,1 mln.) en wordt aan de begroting 2014 van het Deltafonds toegevoegd.

Diversen (Niet tot een ijklijn behorend – niet-belastingontvangsten)

Deze mutatie betreft de technische verwerking van het saldo van 2013.

Licence