Base description which applies to whole site

Prijsbijstelling

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

688,6

1.325,0

1.903,1

2.315,3

2.651,2

Mee- en tegenvallers

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Nominale ontwikkeling

– 123,5

– 213,8

– 283,7

– 298,8

– 297,7

 

Sociale zekerheid

         
 

Nominale ontwikkeling

– 12,1

– 25,9

– 35,9

– 44,7

– 54,7

 

Zorg

         
 

Nominale ontwikkeling

– 8,4

– 27,9

– 38,9

– 48,5

– 14,8

 

– 144,0

– 267,6

– 358,5

– 392,0

– 367,2

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Korting prijsbijstelling 2014

– 477,0

– 477,0

– 477,0

– 477,0

– 477,0

 

– 477,0

– 477,0

– 477,0

– 477,0

– 477,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Overboeking h84

18,9

33,8

48,0

60,3

72,3

 

Uitkeren tranche 2014

– 77,5

– 56,9

– 44,7

– 45,9

– 39,8

 

Sociale zekerheid

         
 

Diversen

– 7,2

– 6,8

– 6,3

– 6,2

– 6,0

 

Zorg

         
 

Diversen

– 1,1

– 3,4

– 4,1

– 5,7

– 5,7

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Nominale ontwikkeling

– 0,7

– 12,4

– 31,4

– 30,7

– 30,6

 

Overboeking h84

79,0

136,0

212,3

265,8

315,5

 

Uitkeren tranche 2014

– 79,1

– 79,4

– 83,4

– 83,3

– 82,9

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

– 67,7

10,9

90,4

154,3

222,8

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 688,6

– 733,7

– 745,1

– 714,6

– 621,3

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

591,3

1.157,9

1.600,7

2.029,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

0,0

591,3

1.157,9

1.600,7

2.029,9

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nominale ontwikkeling (mee- en tegenvallers, alle kaders)

De prijsbijstelling tranche 2014 is neerwaarts bijgesteld als gevolg van de lagere prijsontwikkeling in het CEP.

Korting prijsbijstelling 2014

In de Begrotingsafspraken 2014 is een deel van de prijsbijstelling tranche 2014 ingehouden.

Overboeking H84

De indexatie van studiefinanciering en WTOS wordt voortaan geraamd op H80: Prijsbijstelling. De middelen van H84: Wet indexering studiefinanciering zijn daarom overgeheveld naar H80: Prijsbijstelling.

Uitkeren tranche 2014

De resterende prijsbijstelling tranche 2014 is uitgekeerd aan de departementen.

Licence