Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

X Defensie

UITGAVEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

7.690,1

7.730,4

7.695,7

7.655,8

7.625,7

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Biv trekkingsrecht def

59,5

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Doorwerking ontvangsten

35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Ejm investeringen

37,8

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Financiering brigade speciale bev. opdrachten (bsb)

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Kasschuif herijking dip

– 96,6

88,3

– 13,8

0,0

22,1

   

Kasschuif tbv isis missie

– 100,0

– 23,0

64,0

37,0

22,0

   

Diversen

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

     

– 42,0

65,3

50,2

37,0

44,1

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Contraterrorisme

19,5

56,8

54,8

51,3

51,3

   

Diversen

2,4

19,8

20,0

20,3

20,9

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
   

Diversen

0,4

0,3

0,3

0,3

– 0,1

     

22,3

76,9

75,1

71,9

72,1

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 19,8

142,2

125,3

108,9

116,2

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

7.670,4

7.872,6

7.821,0

7.764,7

7.741,8

Totaal Internationale samenwerking

323,4

289,7

266,1

266,1

266,1

Stand Voorjaarsnota 2015

7.993,8

8.162,3

8.087,1

8.030,8

8.008,0

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

321,7

296,0

306,8

335,4

304,3

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Bijstellen ontvangsten

35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

357,5

296,0

306,8

335,4

304,3

Totaal Internationale samenwerking

1,4

21,5

26,9

1,4

1,4

Stand Voorjaarsnota 2015

358,9

317,4

333,8

336,8

305,7

BIV trekkingsrecht Defensie

Betreft de financiering van activiteiten die de inzet in bijvoorbeeld vredesmissies of fragiele staten ondersteunen. Het gaat om zogeheten enablers zoals transportvliegtuigen en aan missies verbonden (na)zorgkosten voor uitgezonden defensiepersoneel.

Doorwerking en bijstelling ontvangsten (uitgaven en niet-belastingontvangsten)

Er is sprake van vertraging in de afstoting van onroerend goed die leidt tot minder ontvangsten. Door een herijking van de verkoopopbrengsten en hogere ontvangsten vanuit CODEMO en NAVO is er per saldo echter sprake van hogere ontvangsten dan geraamd. De uitgavenruimte voor 2015 wordt navenant verhoogd.

EJM investeringen

Een bedrag van 37,8 mln. wordt via de eindejaarsmarge vanuit 2014 meegenomen en toegevoegd aan het investeringsbudget in 2015.

Financiering brigade speciale bev. opdrachten (bsb)

Defensie verzorgt op verzoek van Buitenlandse Zaken de beveiliging van diplomaten en ambassades in gebieden waar dat noodzakelijk is.

Kasschuif herijking DIP

Er vindt een kasschuif binnen de meerjarenperiode plaats ten behoeve van de herijking van de investeringsplannen.

Kasschuif tbv ISIS missie

Voor de bekostiging van de Nederlandse defensiebijdrage aan de strijd tegen ISIS is het budget internationale veiligheid op de Defensiebegroting in 2015 en 2016 verhoogd vanuit HGIS onvoorzien. Om het generale beeld niet te belasten vindt er een kasschuif plaats binnen het investeringsartikel. De middelen blijven beschikbaar voor investeringen.

Contraterrorisme

Op 27 februari jl. heeft het kabinet besloten de veiligheidsketen op een aantal punten substantieel te versterken. De intensiveringsmiddelen worden van de aanvullende post overgeheveld naar de begroting van Defensie.

Licence