Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

XII Infrastructuur en Milieu

UITGAVEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

9.215,8

9.372,9

9.704,4

9.156,4

9.254,4

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Belasting infraspeed

22,5

2,9

2,9

2,9

2,9

   

Kasschuif deltafonds

– 75,0

0,0

0,0

0,0

75,0

   

Kasschuif if (versnelde ontvangsten)

– 250,0

100,0

0,0

75,0

75,0

   

Toekenning eindejaarsmarge 2014

25,6

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Diversen

– 2,4

4,4

2,5

– 0,2

– 0,6

     

– 279,3

107,3

5,4

77,7

152,3

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Decentralisatie bodem

– 83,2

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Diversen

73,4

43,5

45,2

43,1

44,3

     

– 9,8

43,5

45,2

43,1

44,3

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 289,0

150,8

50,5

120,8

196,6

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

8.926,8

9.523,7

9.755,0

9.277,2

9.451,1

Totaal Internationale samenwerking

26,7

20,2

18,5

18,5

18,5

Stand Voorjaarsnota 2015

8.953,5

9.543,9

9.773,5

9.295,7

9.469,5

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

241,2

210,2

238,1

237,8

370,8

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Diversen

24,6

– 0,1

0,1

0,0

0,0

     

24,6

– 0,1

0,1

0,0

0,0

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

24,6

– 0,1

0,1

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

265,8

210,1

238,2

237,8

370,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015

265,8

210,1

238,2

237,8

370,8

Belasting Infraspeed

Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract uit 2001 tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Deze bestaande afspraak wordt nu verwerkt.

Kasschuif Deltafonds

Op het Deltafonds loopt een aantal uitvoeringsprogramma’s af. Daarnaast zijn de deltabeslissingen genomen en is het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma opgestart. Om het ritme van het meerjarige programma en het budget op het Deltafonds weer met elkaar in overeenstemming te brengen vindt er een kasschuif plaats op het Deltafonds.

Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)

Voor een drietal projecten is er in 2015 versneld bijdragen van derden ontvangen (250 mln.). De projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Om de programmering meer in lijn te brengen met het budget vindt er een kasschuif plaats op het Infrastructuurfonds.

Toekenning Eindejaarsmarge 2014

De eindejaarsmarge van 2014 is toegevoegd aan de begroting van IenM.

Decentralisatie bodem

Dit betreft de decentralisatie-uitkering voor Bodemsanering aan gemeenten en provincies. Deze overboeking dient om het laatste jaar (2015) van het bodemconvenant uit te voeren.

Diversen (Technische mutaties)

Dit betreft overboekingen van en naar andere departementen en de loon- en prijsbijstelling. Daarnaast hebben er enkele desalderingen plaatsgevonden.

De belangrijkste overboekingen zijn:

  • ANVS: De expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming bij IenM (ILT/KFD) en EZ (RVO/stralingslab, NIV) zijn samengevoegd tot één onafhankelijke Organisatie genaamd Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Per 1 mei 2015 heeft EZ de verantwoordelijkheid voor nucleaire veiligheid overgedragen aan IenM. Het ambtelijk personeel is reeds per 1 januari 2015 aan IenM overgedragen.

  • Financiering GDI: Dit betreft een bijdrage aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI). Deze middelen zijn op de Aanvullende Post geplaatst.

  • SAR-Defensie: Dit betreft de bijdrage van Defensie in het Search and Rescue (SAR)-contract.

Diversen (Technische mutaties, Niet-belastingontvangsten)

Dit betreft de volgende desalderingen:

  • Centrale uitgaven bedrijfsvoering: Het betreft de interne verrekening van centraal betaalde ICT en facilitaire dienstverlening.

  • Desaldering asbestwegen: Dit betreft een verhoging van het budget ten behoeve van de afrekening van het project Saneringsregeling Asbestwegen (derde fase). De afwikkeling omvat met name de arbitrages met BAM en voor de dekking voor de met AKZO af te sluiten Safety Deals.

  • Desaldering basisregistraties: De Unie van Waterschappen draagt bij aan de kosten van de opdrachtverstrekking aan het Kadaster voor Basisregistraties. Voor het innen van de gelden is een vordering vastgelegd. Op basis van de ontvangst wordt een aanvullende opdracht verstrekt aan het Kadaster. Hiervoor dient het uitgavenbudget voor het BRK (Basisregistraties Kadaster) te worden opgehoogd.

  • Desaldering NANoREG: IenM ontvangt van de Europese Commissie (EC) middelen ten behoeve van de coördinatie van het EU-programma NANoREG. De uitvoering van dit project is ondergebracht bij het projectbureau NANoREG ondersteund/gefaciliteerd door het RIVM.

  • Desaldering prosafe: IenM ontvangt van de Europese Commissie (EC) middelen ten behoeve van de coördinatie van het EU-project PROSAFE.

Licence