Base description which applies to whole site

Prijsbijstelling

Tabel 70

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

80. Prijsbijstelling - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

865,1

1579,3

2257,4

2914,5

3540,3

4131,4

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

      

Grondslagmutatie

90,5

593,1

873,1

1219,5

1487,1

1643,6

Loon- en prijsontwikkeling

1092,1

1487,4

1847,7

2197,7

2407,0

2565,8

Overboekingen andere begrotingen

‒ 2047,7

‒ 2233,6

‒ 2292,7

‒ 2342,3

‒ 2319,2

‒ 2238,0

       

Stand Voorjaarsnota

0,0

1426,2

2685,6

3989,4

5115,2

6102,8

Uitgaven

Technische Mutaties Voorjaarsnota

Grondslagmutatie

Als gevolg van de nieuwe begrotingsgrondslagen zoals vastgesteld in de Miljoenennota 2022, zijn de prijsgrondslagen aangepast.

Loon- en prijsontwikkeling

De prijsontwikkeling voor de komende jaren is naar boven bijgesteld ten opzichte van de vorige Miljoenennota. Deze bijstelling volgt uit de ramingen van het Centraal Planbureau van de ontwikkeling uit het Centraal Economisch Plan 2022. De substantiële impact van de oorlog in Oekraïne op de economie is nog niet verwerkt in deze ramingen.

Overboekingen andere begrotingen

Dit betreft de prijsbijstelling tranches 2022 die zijn overgemaakt naar de departementale begrotingen.

Licence