Base description which applies to whole site

Arbeidsvoorwaarden

Tabel 71

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

81. Arbeidsvoorwaarden - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

1.513,1

3.055,3

4.798,8

6.585,4

8.285,9

10.004,5

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

‒ 1.513,1

‒ 82,5

1.740,8

3.472,0

5.259,5

6.860,4

Grondslagmutatie

210,5

743,6

1.479,2

2.118,2

2.773,2

3.303,5

Loon- en prijsontwikkeling

420,5

1.502,6

2.703,7

3.822,3

4.956,0

5.996,2

Overboekingen andere begrotingen

‒ 2.144,2

‒ 2.328,7

‒ 2.442,1

‒ 2.468,4

‒ 2.469,7

‒ 2.439,3

       

Stand Voorjaarsnota

0,0

2.972,8

6.539,6

10.057,5

13.545,5

16.864,9

Uitgaven

Technische Mutaties Voorjaarsnota

Grondslagmutatie

Als gevolg van de nieuwe begrotingsgrondslagen zoals vastgesteld in Miljoenennota 2022, zijn de loongrondslagen aangepast.

Loon- en prijsontwikkeling

De loonontwikkeling voor de komende jaren is naar boven bijgesteld ten opzichte van de vorige Miljoenennota. Deze bijstelling volgt uit de ramingen van het Centraal Planbureau van de ontwikkeling in de lonen en de sociale werkgeverslasten uit het Centraal Economisch Plan 2022. De substantiële impact van de oorlog in Oekraïne op de economie is nog niet verwerkt in deze ramingen.

Overboekingen andere begrotingen

Dit betreft de loonbijstelling tranches 2022 die zijn overgemaakt naar de departementale begrotingen.

Licence