Base description which applies to whole site

De Koning

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

50,2

50,1

50,1

50,1

50,1

0,0

       

Technisch

2,7

2,4

2,4

2,4

2,4

52,5

Extrapolatie

     

50,1

Loonbijstelling

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Prijsbijstelling

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Aanvullende prijsbijstelling

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Technisch

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

       

Stand Voorjaarsnota 2023

52,9

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

Tabel 21

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

0,0

       

Technisch

     

1,7

Extrapolatie

     

1,7

       

Stand Voorjaarsnota 2023

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Uitgaven

Technisch

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2028 toegevoegd aan de begroting van de Koning.

Loonbijstelling

De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Koning.

Prijsbijstelling

De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Koning.

Aanvullende prijsbijstelling

Een aanvullende tranche prijsbijstelling over het jaar 2022 wordt overgeheveld naar de begroting van de Koning om te corrigeren voor de substantiële prijsontwikkelingen sinds de Voorjaarsnota 2022.

Technisch

Deze post bevat overige technische mutaties, waarvan de grootste post de eindafrekening van het Militair Huis van 264.000 euro in 2023 is. Daarnaast bestaat deze post uit diverse loon- en prijsdoorbelastingen.

Niet-belastingontvangsten

Technisch

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2028 toegevoegd aan de begroting van de Koning.

Licence