Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 - VERTICALE TOELICHTING

De verticale toelichting toont voor ieder begrotinghoofdstuk de budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de Miljoenennota 2024.

De verticale toelichting bestaat per begroting uit twee tabellen: uitgaven en ontvangsten. De tabellen kunnen uit de volgende posten bestaan:

 • 1. Meevallers

 • 2. Tegenvallers

 • 3. Intensiveringen

 • 4. Ombuigingen

 • 5. Generaal dossier

 • 6. Kasschuiven

 • 7. Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

 • 8. Overboekingen Aanvullende Post

 • 9. Overboekingen met andere begrotingen

 • 10. Plafondcorrecties

 • 11. Loonbijstelling

 • 12. Prijsbijstelling

 • 13. Eindejaarsmarge

 • 14. Extrapolatie

 • 15. Desalderingen

 • 16. Technisch

 • 17. Niet-plafondrelevant

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen. In de ontwerpbegroting wordt een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties gegeven. De begrotingen zijn inclusief de uitgaven voor HGIS (Homogene Groep Internationale Samenwerking).

Licence