Base description which applies to whole site

De Koning

I De Koning: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

56

56

56

56

56

0

       

Loonbijstelling

1

1

1

1

1

1

Loonbijstelling

1

1

1

1

1

1

       

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

       

Extrapolatie

     

56

Extrapolatie

     

56

       

Technisch

0

0

0

0

0

0

Technisch

0

0

0

0

0

0

       

Stand Voorjaarsnota

58

58

58

58

58

58

I De Koning: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

2

2

2

2

2

0

       

Extrapolatie

     

2

Extrapolatie

     

2

       

Stand Voorjaarsnota

2

2

2

2

2

2

Uitgaven

Loonbijstelling

De tranche 2024 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Koning.

Prijsbijstelling

De tranche 2024 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Koning. Vanwege afronding staat dit bedrag in de tabel op nul.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van de Koning.

Technisch

Deze post bestaat uit diverse loon- en prijsdoorbelastingen en een doorbelasting naar de begroting van Algemene Zaken voor het Kabinet van de Koning. Vanwege afronding staat dit bedrag in de tabel op nul.

Ontvangsten

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van de Koning.

Licence