Base description which applies to whole site

Algemene Zaken

III Algemene Zaken: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

97

94

97

97

97

0

       

Meevallers

‒ 2

‒ 1

‒ 1

0

0

0

Meevallers

‒ 2

‒ 1

‒ 1

0

0

0

       

Tegenvallers

15

7

6

6

6

6

Tijdelijke huisvesting

9

2

2

2

2

2

ICT

6

5

4

4

4

4

       

Overboekingen met andere begrotingen

1

0

0

0

0

0

Overboekingen met andere begrotingen

1

0

0

0

0

0

       

Loonbijstelling

4

4

4

4

4

4

Loonbijstelling

4

4

4

4

4

4

       

Prijsbijstelling

1

1

1

1

1

1

Prijsbijstelling

1

1

1

1

1

1

       

Eindejaarsmarge

1

     

Eindejaarsmarge

1

     
       

Extrapolatie

     

97

Extrapolatie

     

97

       

Technisch

0

0

0

0

0

0

Technisch

0

0

0

0

0

0

       

Stand Voorjaarsnota

116

104

106

107

107

107

III Algemene Zaken: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

8

8

8

8

8

0

       

Meevallers

1

1

1

1

1

1

Meevallers

1

1

1

1

1

1

       

Extrapolatie

     

8

Extrapolatie

     

8

       

Technisch

0

0

0

0

0

0

Technisch

0

0

0

0

0

0

       

Stand Voorjaarsnota

9

9

9

9

9

9

Uitgaven

Meevallers

Deze post bestaat uit het inzetten van een deel van de eindejaarsmarge ter hoogte van ongeveer 0,8 miljoen euro ter dekking van een deel van de tegenvallers. Daarnaast is verwachte incidentele onderuitputting ter hoogte van 1 miljoen euro in 2024, 2025 en 2026 ingezet ter dekking van een deel van de tegenvallers.

Tegenvallers

Tijdelijke huisvesting

Deze post bestaat uit tegenvallers die zijn ontstaan door meerkosten als gevolg van de tijdelijke verhuizing van het ministerie van Algemene Zaken door de renovatie van het Binnenhof. Er is een tweede locatie nodig. Hierdoor worden er extra uitgaven oplopend naar 2 miljoen euro per jaar verwacht tot de verhuizing terug naar het Binnenhof. Daarnaast zijn de eenmalige inrichtingskosten voor de nieuwe locatie begroot op 8 miljoen euro in 2024.

ICT

Op de begroting van Algemene Zaken wordt budget toegevoegd voor extra uitgaven voor het ICT-project AZ-next. Daarnaast wordt er extra budget beschikbaar gesteld voor beheer en onderhoud van het nieuwe documentmanagementsysteem (DMS), extra voorzieningen bij het datacenter en verdere professionalisering van de ICT-infrastructuur. In totaal gaat het 6 miljoen euro in 2024 aflopend naar 4 miljoen euro in 2026 en verder.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Algemene Zaken.

Loonbijstelling

De tranche 2024 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken.

Prijsbijstelling

De tranche 2024 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken.

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post bestaat uit meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een overboeking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor het informatiehuishoudingsbudget van de Dienst Publiek en Communicatie van ongeveer 0,7 miljoen euro.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge ter hoogte van ongeveer 0,9 miljoen euro is toegevoegd aan de begroting van Algemene Zaken.

Ontvangsten

Meevallers

Deze post bestaat uit een structurele verhoging van de ontvangsten van 0,5 miljoen euro op de begroting van Algemene Zaken van Dienst Publiek en Communicatie. Zij leveren hiermee een bijdrage aan de overheadkosten die het ministerie van Algemene Zaken maakt voor de dienst.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Algemene Zaken.

Technisch

Deze post bestaat uit de ontvangsten door diverse loon- en prijsdoorbelastingen en een doorbelasting van de begroting van de Koning ten behoeve van het Kabinet van de Koning. Vanwege afronding staat dit bedrag in de tabel op nul.

Licence