Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.3. BPM en MRB voor motoren

In de zogenoemde vergroeningsbrief 200819 is gemeld dat de BPM voor motoren niet zou worden afgebouwd, maar dat de MRB voor deze voertuigen wel jaarlijks zou worden verhoogd. Een motor veroorzaakt in verhouding tot auto’s aanzienlijke externe kosten, bijvoorbeeld op het vlak van milieuverontreiniging. De vaststelling van de verhoging van de MRB voor motoren vond plaats met behulp van een rekenregel die was opgenomen in het Belastingplan 2009. Deze rekenregel heeft zijn belang verloren door het stilzetten van de afbouw van de BPM voor personenauto’s. De hiervoor beschreven verhoging van de MRB voor motoren wordt via het onderhavige belastingplan tot en met 2013 vastgezet op 6% voor de jaren 2011 en 2012 en 12% voor 2013 (exclusief inflatiecorrectie). Materieel wordt hiermee dezelfde situatie bereikt als beoogd in het Belastingplan 2009.

Licence