Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

11. Uitvoeringskosten Belastingdienst

De maatregelen die zijn opgenomen in dit wetsvoorstel zijn uitvoerbaar en handhaafbaar door de Belastingdienst. De financiële gevolgen van de in dit wetsvoorstel opgenomen maatregelen zijn gering en worden binnen de begroting van de Belastingdienst opgevangen.

Licence