Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXVII

Artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag vindt bij het begin van het kalenderjaar 2023 geen toepassing op het bedrag, genoemd in artikel 77 van die wet.

Licence