Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXVIII

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2024 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,09776.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,10741.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,06588.

d. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00527.

2. Het eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,05205.

b Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,01823.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00354.

d. De tarieven, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, worden verhoogd met € 0,00056.

3. In het derde lid wordt het tarief verhoogd met € 0,09776.

B

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01570.

2. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,04054.

3. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,06588.

4. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00527.

C

In artikel 63, eerste lid, wordt het bedrag verlaagd met € 279,28.

Licence