Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXIX

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00654.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,08821.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,07251.

d. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00435.

2. Het eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00446.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,02182.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00121.

d. De tarieven, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, worden verhoogd met € 0,00129.

3. In het derde lid wordt het tarief verhoogd met € 0,00654.

B

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00105.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,03329.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,07251.

d. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00435.

C

In artikel 63, eerste lid, wordt het bedrag verhoogd met € 3,10.

Licence