Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXX

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2026 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00495.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00580.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00388.

d. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00236.

2. Het eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00851.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00454.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00238.

d. De tarieven, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, worden verlaagd met € 0,00020.

3. In het derde lid wordt het tarief verlaagd met € 0,00495.

B

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00080.

2. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00219.

3. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00388.

4. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00236.

C

In artikel 63, eerste lid, wordt het bedrag verlaagd met € 4,90.

Licence