Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXXI

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2027 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00267.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01038.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00844.

d. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00013.

2. Het eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00582.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00061.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00052.

d. De tarieven, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, worden verlaagd met € 0,00006.

3. In het derde lid wordt het tarief verhoogd met € 0,00267.

B

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00043.

2. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00392.

3. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00844.

4. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00013.

C

In artikel 63, eerste lid, wordt het bedrag verlaagd met € 0,30.

Licence