Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXXII

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2028 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

11. Het eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00380.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00832.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00582.

d. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00002.

2. Het eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00524.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00024.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00025.

d. De tarieven, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, worden verlaagd met € 0,00003

3. In het derde lid wordt het tarief verhoogd met € 0,00380.

B

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00061.

2. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00314.

3. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00582.

4. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00002.

C

In artikel 63, eerste lid, wordt het bedrag verhoogd met € 0,46.

Licence