Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXXIII

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2029 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01293.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00954.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00705.

d. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00180.

2. Het eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verlaagd met € 0,00532.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00399.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00162.

3. In het derde lid wordt het tarief verhoogd met € 0,01293.

B

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00208.

2. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00360.

3. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00705

4. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00180.

C

In artikel 63, eerste lid, wordt het bedrag verhoogd met € 5,38.

Licence