Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXXIV

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2030 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00307.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01151.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00938.

d. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00130.

2. Het eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00108.

b. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00315.

c. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00100.

d. De tarieven, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, worden verlaagd met € 0,00003.

3. In het derde lid wordt het tarief verhoogd met € 0,00307.

B

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00049.

2. Het tarief, genoemd in het tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00434.

3. Het tarief, genoemd in het derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00938.

4. Het tarief, genoemd in het vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00130.

C

In artikel 63, eerste lid, wordt het bedrag verhoogd met € 4,42.

Licence