Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXXV

In de Wet op de accijns wordt in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, «€ 8,83» vervangen door «€ 20,20».

Licence