Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXXVI

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 april 2023 artikel 35, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «9%» vervangen door «10%».

2. In onderdeel b wordt «€ 223,82» vervangen door «€ 271,07» en wordt «€ 243,25» vervangen door «€ 293,58».

3. In onderdeel c wordt «€ 160,91» vervangen door «€ 211,24».

Licence