Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXXVII

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 januari 2024 in artikel 7, eerste en tweede lid, «€ 8,83» vervangen door «€ 22,67».

Licence