Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXXVIII

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 april 2024 artikel 35, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «10%» vervangen door «11%».

2. In onderdeel b wordt «€ 271,07» vervangen door «€ 317,87» en wordt «€ 293,58» vervangen door «€ 343,92».

3. In onderdeel c wordt «€ 211,24» vervangen door «€ 261,58».

Licence