Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXXIX

In de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt in artikel 10, eerste lid, «€ 8,83» vervangen door «€ 20,20».

Licence