Base description which applies to whole site

ARTIKEL XLIV

In de Wet inkomstenbelasting BES wordt in artikel 24, tweede lid, «USD 12.198» vervangen door «USD 12.698».

Licence