Base description which applies to whole site

ARTIKEL XLV

De Wet aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel V wordt vervangen door drie artikelen, luidende:

ARTIKEL V

Artikel 27a van de Wet op de accijns vindt bij het begin van het kalenderjaar 2023 geen toepassing op de bedragen, genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdeel a, tweede bedrag, onderdeel b, tweede bedrag, en onderdeel d, van die wet.

ARTIKEL Va

In de Wet op de accijns wordt artikel 27, eerste lid, met ingang van 1 juli 2023 als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «€ 650,71» vervangen door «€ 789,10».

2. In onderdeel b wordt «€ 417,46» vervangen door «€ 516,25».

3. In onderdeel d wordt «€ 284,29» vervangen door «€ 344,74».

ARTIKEL Vb

In de Wet op de accijns wordt artikel 27, eerste lid, met ingang van 1 januari 2024 als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «€ 789,10» vervangen door «€ 875,60».

2. Onderdeel b komt te luiden:

  • b. halfzware olie en gasolie, per 1000 L bij een temperatuur van 15°C, € 571,75;.

3. In onderdeel d wordt «€ 344,74» vervangen door «€ 382,52».

B

Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIa

In de Douane- en Accijnswet BES wordt artikel 4.8, eerste lid, met ingang van 1 juli 2023 als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «USD 15,86» vervangen door «USD 23,86».

2. In onderdeel b wordt «USD 8,27» vervangen door «USD 16,27»

C

Artikel VII komt te luiden:

ARTIKEL VII

In de Douane- en Accijnswet BES wordt artikel 4.8, eerste lid, met ingang van 1 januari 2024 als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «USD 23,86» vervangen door «USD 31,86».

2. In onderdeel b wordt «USD 16,27» vervangen door «USD 24,27»

D

In artikel VIII wordt «artikel V» vervangen door «de artikelen Va en Vb».

E

Artikel IX wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel a door een punt, onderdeel b alsmede de dubbele punt en de aanduiding «a.» voor onderdeel a.

2. In het tweede lid vervalt onderdeel c, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt.

Licence