Base description which applies to whole site
+

1.1 Inleiding

In 2014 zette het herstel, dat halverwege 2013 begon, voorzichtig door. Over heel 2014 bedroeg de economische groei 0,8%. In 2012 en 2013 kromp de Nederlandse economie nog op jaarbasis. Ook de situatie op de arbeidsmarkt lijkt langzaam te verbeteren.

De eurozone toonde voorzichtige tekenen van herstel. In 2014 groeide de economie na jaren van krimp. Ook in de VS en het Verenigd Koninkrijk hield het herstel aan. In de opkomende economieën vertraagde de groei wat. De wereld zag in de tweede helft van 2014 een onverwacht snelle daling van de olieprijs.

Het Financieel Jaarverslag van het Rijk blikt terug op 2014 en geeft een overzicht van de economische en budgettaire ontwikkelingen en het financieel management. Hoofdstuk 1 schetst het economisch beeld in 2014 voor Nederland (1.2) en internationaal (1.3). Hoofdstuk 2 schetst het budgettaire beeld. Hoofdstuk 3 geeft een risicoanalyse en beschrijft de manier waarop het kabinet de risico’s beheerst. Hoofdstuk 4 gaat in op rechtmatigheid van de rijksuitgaven en beschrijft het financieel management.

Licence