Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)

Art.

Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen

Mutaties 1e ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

5. Infrastructuur en Vastgoed

733.660

55.000

788.660

0

0

0

0

0

Toelichting tabel 2

Hogere verplichtingen

Mede dankzij de motie Hermans en de stijging van het investeringsbudget voor het vastgoed kan Defensie de investeringen in het vastgoed vergroten en het achterstallig onderhoud verkleinen. De verplichtingen daarvoor worden in hoger tempo aangegaan dan in de afgelopen periode werd voorzien. Daarvan wordt € 6,3 miljoen veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de NAVO, € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat de exploitatie van het Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem-contract voor 15 jaar is geïndexeerd en € 33,9 miljoen wordt veroorzaakt omdat een aantal inkooptrajecten eerder is afgerond dan verwacht. Dat betreft verplichtingen voor de projecten Chroom 6 spuitcabines, Datacenter Gelderland, Vastgoed regelgeving en inrichtingskosten. De verwachte overschrijding van de verplichtingenbegroting op het artikel Infrastructuur en Vastgoed bedraagt € 55 miljoen. Het verplichtingenbudget is derhalve met € 55 miljoen naar boven bijgesteld. De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.

Licence