Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 6 IT

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)

Art.

Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

6. IT

518.415

155.000

673.415

0

0

0

0

0

Toelichting tabel 3

Hogere verplichtingen

Met mijn brief over de budgettaire mutaties van de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 van 13 december 2021 heb ik u geïnformeerd dat de verwachting voor de realisatie van de verplichtingen op dit artikel € 270 miljoen hoger zal zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.2 Dat was het gevolg van het steeds meer afsluiten van meerjarige contracten voor IT-projecten, zoals onder andere voor het Mobile Combat Training Centre (€ 85 miljoen tot 2026), SATCOM (€ 60 miljoen tot 2040) en Elektronische oorlogsvoering (€ 45 miljoen tot 2027). De begroting noodzaakte dat dergelijke contracten voorheen slechts voor één jaar worden aangegaan. Mede als gevolg van de extra middelen vanuit de motie Hermans is het nu mogelijk contracten voor meerdere jaren aan te gaan. Naar nu blijkt zijn ook meerjarige onderhoudscontracten afgesloten voor de projecten AEHF FY satellietcommunicatie (€ 26 miljoen tot 2037), MCTC GOT (€ 82 miljoen tot 2033) en een overeenkomst NH90 Full Mission Flight Trainer (€ 31 miljoen tot 2033). De verplichtingenbegroting op het artikel IT stijgt daarmee met € 155 miljoen.

De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.

2

Referentie Tweede Kamer: 2021D49521.

Licence