Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Infrastructuur en vastgoed

Verplichtingen

De verplichtingen die zijn aangegaan zijn voor verwerving van Infrastructuur en Vastgoed zijn per saldo € 34,6 miljoen hoger uitgevallen dan begroot ten tijde van de tweede suppletoire begroting.

Dat komt met name doordat een aantal inkooptrajecten van circa circa € 28 miljoen eerder is afgerond dan verwacht. Dat betreft verplichtingen voor de projecten Chroom-6-spuitcabines, Datacenter Gelderland en Vastgoedregelgeving en -inrichtingskosten. Verder zijn in 2021 voor € 6,3 miljoen meer verplichtingen voor de NAVO-infrastructuur aangegaan dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Voor het Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) is de verplichting € 6,1 miljoen hoger uitgevallen dan verwacht, doordat het contract voor vijftien jaar is geïndexeerd. Het resterende verschil tussen begroting en realisatie is het gevolg van vele kleine afwijkingen bij diverse budgetten.

Licence