Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

                   

Verplichtingen

645.976

0

645.976

72.481

718.457

16.188

12.934

12.074

11.970

                   

Uitgaven

684.927

0

684.927

75.281

760.208

18.388

12.934

12.074

11.970

                   

Verwerving

                 

Opdrachten

465.071

0

465.071

‒ 28.592

436.479

‒ 142.028

19.110

95.736

103.629

Verwerving: voorbereidingsfase

133.148

0

133.148

‒ 27.943

105.205

‒ 88.317

‒ 57.754

36.354

‒ 6.169

Verwerving: realisatie

331.923

0

331.923

‒ 649

331.274

‒ 53.711

76.864

59.382

109.798

                   

Instandhouding

                 

Opdrachten

396.860

0

396.860

‒ 1.027

395.833

5.069

4.542

4.329

4.190

Instandhouding Infrastructuur

396.860

0

396.860

‒ 1.027

395.833

5.069

4.542

4.329

4.190

                   
                   

Over-/ onderprogrammering

‒ 177.004

0

‒ 177.004

104.900

‒ 72.104

155.347

‒ 10.718

‒ 87.991

‒ 95.849

                   
                   

Ontvangsten

26.629

0

26.629

‒ 1.430

25.199

0

0

0

0

Overige ontvangsten infrastructuur

26.629

0

26.629

‒ 1.430

25.199

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase van infrastructuur en vastgoed is met € 27,9 miljoen verlaagd. Dit is onder andere te verklaren door een herfasering van de kasreeksen van de projecten 'legering defensiebreed', «Nieuwbouw Technology Center Land - TCL» (eerder 'renovatie en herinrichting complex Materieellogistiek Commando in Leusden genaamd), KMar Informatie Gestuurd Optreden en aanpassing spuitcabines Chroom-6.

Over-/ onderprogrammering

Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op Infrastructuur en Vastgoed met € 104,9 miljoen verlaagd. Met deze aanpassing worden de projecten volgens de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet.

Licence