Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Tabel 8 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragenx1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

392.606

34.273

426.879

0

0

0

0

Uitgaven

392.932

34.273

427.205

0

0

0

0

Personele uitgaven

305.720

33.647

339.367

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

289.180

13.307

302.487

0

0

0

0

waarvan inhuur externen

13.148

20.340

33.488

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

3.392

0

3.392

0

0

0

0

Materile uitgaven

87.212

626

87.838

0

0

0

0

waarvan ICT

10.143

28

10.171

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

42.096

0

42.096

0

0

0

0

waarvan overige materile uitgaven

34.973

598

35.571

0

0

0

0

Ontvangsten

8.594

0

8.594

0

0

0

0

Overige

8.594

0

8.594

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

Er wordt budget beschikbaar gesteld voor personele en materile uitgaven voor Dienst testen en het programma digitale ondersteuning binnen het kerndepartement in het kader van de bestrijding van COVID-19. Het gaat om een bedrag van 34,3miljoen.

Licence