Base description which applies to whole site

Bijlage 2 bij saldibalans 31 december 2010

Verloop van de openstaande verplichtingen / vorderingen (x € 1 000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2010

Aangegane verplichtingen in 2010 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2010

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2010

1.1.

Apparaats-kosten 1

1 000

16 211

16 211

0

1 000

1.2.1.

Algemene uitkering met inbegrip van de

     
 

netto-uitkering over vorige jaren

39 233

15 783 143

15 549 679

0

272 697

1.2.2. / 1.2.3.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

8 161

2 807 793

2 815 211

0

743

 

Totaal

48 394

18 607 147

18 381 101

0

274 440

1

Kosten Financiële-verhoudingswet, Kosten Waarderingskamer, Budget A+O-fonds, Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten en Bijdrage gemeenten inzake KING.

Licence