Base description which applies to whole site
+

ARTIKEL 4: WETGEVING EN CONTROLE EERSTE EN TWEEDE KAMER

1. Algemene doelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget betreft, naast de apparaatskosten van de Griffie interparlementaire betrekkingen, tevens de kosten van de interparlementaire activiteiten.

2. Speerpunten

Niet van toepassing.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
4.1 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil

Verplichtingen

1591

1769

1828

1194

1075

1483

– 408

Uitgaven

1591

1769

1828

1194

1075

1483

– 408

2. apparaat griffie interparlementaire betrekkingen

414

487

436

0

0

12

– 12

3. interdepartementale betrekkingen

1177

1282

1392

1194

1075

1471

– 396

Ontvangsten

30

31

46

0

0

23

– 23

4. Operationele doelstellingen

Kengetallen

Tabel 4.2 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (in € 1 000)
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

totaal apparaat

452

414

486

435

n.v.t.

n.v.t.

gemiddeld per zetel (225)

2

2

2

2

n.v.t.

n.v.t.

Interparlementaire betrekkingen

1174

1177

1282

1392

1194

1075

totaal artikel 4

1626

1591

1768

1827

1194

1075

gemiddeld per zetel (225)

7

7

8

8

5

5

Licence