Base description which applies to whole site
+

ARTIKEL 10: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

1. loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

2. prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

3. onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence